Telefon 493 623 202
E-mail info@spsks.cz
Vitíková Alexandra vedoucí vychovatelka
Nosek Jan, Mgr. vychovatel
Horáček Ivan vychovatel
Musilová Liběna        vychovatelka