Telefon 493 624 171
E-mail info@spsks.cz
Johnová Dagmar vedoucí školní jídelny
Hrušková Věra kuchařka
Kodešová Jindra kuchařka
Nožičková Božena pomocná kuchařka