Datum: 11.04.2016

Přihlášku k maturitní zkoušce – PODZIM 2016 je nutné podat do 24.6.2016

 

Harmonogram maturitních zkoušek – třída 5DA, 5DS

Harmonogrammaturitních zkoušek – třída K, 5DS

Harmonogram maturitních zkoušek  – třída M, S

 

Sdělení MŠMT 

Model maturitních zkoušek 2016

Kalendář

Podrobné jednotné zkušební schéma

Časový rozpis společné části maturitních zkoušek

Ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675, v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky 273/2011 Sb. vyhlašuje:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
ve školním roce 2015/2016
Termíny zkoušek praktická  11.4.2016 – 29.4.2016
obory 82 ústní   16.5.2016 –  17.5.2016
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
Termíny zkoušek praktická 11.5.2016     ústní 12.5.2016 – 13.5.2016  (část DS)
obory 21 praktická 16.5.2016     ústní 17.5.2016 – 19.5.2016  (K a část DS)
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Tématické okruhy pro technický obor 21  
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2016.
Podrobné informace k celé maturitní zkoušce budou sdělovány studentům SPŠKS  průběžně.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz

Sdělení MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2016