Datum: 17.01.2017

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní
zkušební období 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový
rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma)
společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky
profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

Ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675, v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky 273/2011 Sb. vyhlašuje:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
ve školním roce 2016/2017
Termíny zkoušek praktická              5. – 28. dubna 2017

ústní                        16. – 19. května 2017

obory 82
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
Termíny zkoušek praktická           16. května 2017

ústní                     17. května 2017

obory 21
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Tématické okruhy pro technický obor 21  
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2017.
Podrobné informace k celé maturitní zkoušce budou sdělovány studentům SPŠKS  průběžně.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz