Datum: 05.10.2017

Maturitní kalendář

Termíny SČMZ – jaro 2018

JZS_jaro-2018

Maturitní zkoušky – JARO 2018
11.4.2018 12:00 hodin český jazyk – PP
2.5.2018 8:00 hodin matematika
2.5.2018 12:15 hodin anglický jazyk – PP
3.5.2018 8:00 hodin český jazyk – DT
4.5.2018 8:00 hodin anglický jazyk – DT
9.-27.4.2018 praktická MRS
21.-24.5.2018 ústní MRS
21.5.2018 praktická K
22.5.2018 ústní K
MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická 9. – 27.4.2018
obory 82 ústní             21. – 24.5.2018
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Termíny zkoušek praktická 21.5.2018
obory 21 ústní             22.5.2018
Tématické okruhy pro technický obor 21
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Seznam literárních děl k MZ z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 3. dubna 2018.
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz