Datum: 29.09.2015

UMĚLECKÉ OBORY: uzavírka přihlášek pro 1. kolo byla 30.11.2015

VYHLÁŠENÍ 1.KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (ruský jazyk)

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (anglický jazk)

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2015 do 31. 08. 2015 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  Geotechnika (ŠVP – Těžba a zpracování kamene)

– čtyřletý obor s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávávní

Přijímací řízení do oboru GEOTECHNIKA v prvním kole koná dne 15. dubna 2016. Uzávěrka přihlášek  je 15. 3. 2016.
Škola je zapojena do pokusného ověřování přijímacího řízení.

Bližší informace budou zveřejněny v lednu 2016.