Datum: 21.01.2016

TECHNICKÝ OBOR:

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ    uzavírka přihlášek 15.3.2016

Informace k pokusnému ověřování – jednotné testy přijímacího řízení na SŠ 

UMĚLECKÉ OBORY:

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

uzavírka přihlášek 15.3.2016

Přípravný kurz pro talentové zkoušky

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (ruský jazyk)

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (anglický jazyk)

 

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2016 do 31. 08. 2016 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.