Datum: 19.10.2016

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

 

VYHLÁŠENÍ 1.KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 

uzávěrka přihlášek 30. 11. 2016

Domácí práce – hodnocení

Přihláška ke studiu

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o(www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2016 do 31. 08. 2016 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  GEOTECHNIKA  (Těžba a zpracování kamene)

podrobnosti – vyhlášení 1. kola bude v měsíci lednu 2017  (přihlášky do 1.3.2017)