Datum: 10.10.2017

TECHNICKÝ OBOR

21-42-M/01  GEOTECHNIKA (těžba a zpracování kamene)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – uzávěrka přihlášek do 1. března 2018

Přihláška ke studiu – denní forma vzdělávání

 

UMĚLECKÉ OBORY

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Vyhlášení 1. kola talentových zkoušek – uzávěrka přihlášek 30. listopadu 2017

Domácí práce

Přihláška ke studiu – talentová zkouška

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní v období od 1. 7. 2017 do 31. 08. 2017 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.