Technicky zaměřený obor:  21-42-M/01 GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

-denní forma vzdělávání

– čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

– zdravotní způsobilost – potvrzení od lékaře

– úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ – prospěch

– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky – jednotná přijímací zkouška (1.kolo přijímacího řízení). V dalších kolech matematický test a osobní pohovor.


dálková forma vzdělávání    1. ročník – školní rok 2016/17

– pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou

 

Podmínky přijetí:

– zdravotní způsobilost – není nutné potvrzení od lékaře

– úspěšné ukončení základního nebo vyššího vzdělání

– podání přihlášky ke studiu – v průběhu celého roku

– přijímací zkoušky se nevykonávají

GEOTECHNIKA – dálková forma vzdělávání