Technicky zaměřený obor:  21-42-M/01 GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

denní forma vzdělávání

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

–          úspěšné vykonání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky                 (Cermat).

 

 dálková forma vzdělávání    1. ročník – školní rok 2016/17

pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

–         zdravotní způsobilost – není nutné potvrzení od lékaře

–         úspěšné ukončení základního nebo vyššího vzdělání

–          podání přihlášky ke studiu – v průběhu celého roku

–          přijímací zkoušky se nevykonávají

GEOTECHNIKA - dálková forma vzdělávání