Domov mládeže se nachází v areálu školy.

Kapacita je 112 lůžek.

Ubytování zajišťuje pro žáky, zaměstnance školy a dlouhodoběji ubytované.

Součástí domova mládeže  je školní jídelna.

Pokoje ve dvou ubytovacích budovách jsou uspořádány do buněk složených z jedno až třílůžkových pokojů se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. Pro potřeby zájmové činnosti je domov vybaven klubovnou, modelovnou a kreslírnou, posilovnou, místností pro stolní tenis a denně mohou žáci využívat malou tělocvičnu v areálu školy.  Zájmová činnost v oblasti sportovní (volejbal, fotbal, basketbal, kulturistika, stolní tenis), výtvarné (kresba, malba, modelování) i hudební je dobrovolná. V prostorách domova mládeže mají studenti možnost připojení k internetu.

Úhrady ubytování a stravování

Provozní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže

Roční plán domova mládeže

telefon: +420 493 623 202          

Přihláška k ubytování