Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro zaměstnance a studenty školy i pro cizí strávníky.

Strava se přihlašuje a odhlašuje den předem do 13.30 hodin.

 

Finanční stravovací normativ  – školní rok 2016/2017
zvýšení cen stravného od 1. 5. 2017
 Žáci 15 – více let 
Snídaně                                                      18,00 Kč
Obědy                                                      28,00 Kč
Večeře                                                      30,00 Kč
 Cizí strávníci 
Snídaně                                                      40,00 Kč
Obědy                                                      71,00 Kč
Večeře                                                      96,00 Kč
Obědy žáci 7 – 10 let                                                      24,00 Kč
Obědy žáci 11 – 14 let                                                      26,00 Kč

Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro ubytované žáky.

Poplatky za stravování společně s ubytováním se platí u vedoucí školní jídelny v hotovosti nebo složenkou vždy do 20. dne daného měsíce.

Odhlášky jsou odečítány vždy zpětně.

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou – li ve škole a první den
nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava
odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Vnitřní řád školní jídelny                 Organizační řád školní jídelny

Přihláška ke stravování

telefon: +420 493 624 171