Finanční stravovací normativ  – školní rok 2017/2018
Školní jídelna se nachází v areálu školy. Zajišťuje stravování pro žáky školy, zaměstnance i pro cizí strávníky.
 Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro ubytované žáky.
 Žáci 15 – více let 
Snídaně                                                      18,00 Kč
Obědy                                                      28,00 Kč
Večeře                                                      30,00 Kč
 Cizí strávníci 
Snídaně                                                      40,00 Kč
Obědy                                                      71,00 Kč
Večeře                                                      96,00 Kč
Obědy žáci 7 – 10 let                                                      24,00 Kč
Obědy žáci 11 – 14 let                                                      26,00 Kč

Úhrady ubytování a stravování

Žáci mají nárok na stravu (za cenu potravin) jen tehdy, jsou – li ve škole a první den
nemoci. Ostatní dny nemoci nebo nepřítomnosti (exkurze, praxe, …) může být strava
odebrána pouze za plnou cenu, tj. za cenu potravin + ostatní a věcné náklady (tzv. režie).

Vnitřní řád školní jídelny                 Organizační řád školní jídelny

Přihláška ke stravování

telefon: +420 493 624 171