TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

Výsledky přijímacích zkoušek na technický obor

 

 

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

 

Výsledky talentových zkoušek – 2. kolo – 28. 3. 2017