TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

Výsledky přijímacích zkoušek – 12.4. a 16.4.2018

Informace o výsledcích přijímacích zkoušek  CERMAT

 

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Výsledky talentových zkoušek – 1. kolo – 4.1.2018 a 9.1.2018