TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

 

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA