Datum: 05.02.2018

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Talentové zkoušky – rozhodnutí  – 1. kolo – 4.1.2018 a 9.1.2018

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – zasláno poštou.