V současné době  škola používá 5 zařízených multifunkčních ateliérů pro vyučování předmětů – výtvarná příprava, figurální a odborná kresba, modelování, navrhování, malba, písmo a příležitostně i jiných.

 

Ateliéry vedou či je využívají pedagogové:

Bc. Danihelka Milan

Mgr. Hozová Martina, Ak. soch.

MgA. Jezberová Michaela, PhD.

MgA. Jezbera Ladislav

Mgr. Krátký Karel

Mgr. Svobodová Roxana

Ak. soch. Štěpánková Dagmar

Mgr. Valkoun Rudolf