V současné době  škola používá 5 zařízených multifunkčních dílen,  zařízenou strojní dílnu a technickou třídu pro vyučování předmětů – technická, kamenická, sochařská, malířská a restaurátorská praxe, navrhování, písmo, technologie a příležitostně jiných i teoretických předmětů.

Prostory dílen vedou či je využívají pedagogové:

Ing. Černý Ota

Bc. Danihelka Milan

Mgr. Hozová Martina, Ak. soch.

Huťa Rudolf

MgA. Jezberová Michaela, PhD.

MgA. Jezbera Ladislav

Mgr. Krátký Karel

Ing. Malý Petr

Ing. Josef Moravec

Ing. Ruml Emil