Budova kamenicko-sochařské školy byla založena v roce 1884.

Škola sídlí v dvoupatrové neorenesanční budově v Husově ulici (mezi náměstím J. z Poděbrad a vlakovým nádražím).

Před školou můžete obdivovat secesní plastiku „Mrtvý Ábel“ Quida Kociána a sochu „Probuzení“ od Jana Štursy.

Vstupní brány do areálu školy zdobí galerie osmi soch výtvarných umělců působících v Čechách v průběhu osmi staletí. Autorem je prof. Mořic Černil (1859 – 1933), podle jehož modelů sochy v nadživotní velikosti vznikaly v žákovských dílnách.

opat Božetěch

Petr Parléř

Matěj Rejsek

Paolo della Stella

Fischer z Erlachu

Ferdinand Maxmilián Brokof

K. I. Dienzenhofer

Václav Levý

Školní budova

V současné době  škola používá 12 různě velkých učeben a tříd, vybavených a zařízených pro vyučování klasických,  speciálních i jiných teoretických předmětů.  V budově je učitelská i žákovská knihovna a tři počítačové učebny včetně 3D pracoviště – modelovny.

Názvy školy od založení doposud

Ředitelé školy