Internát školy (domov mládeže) se nachází v areálu školy.

Kapacita je 112 lůžek.

Ubytování zajišťuje pro studenty a zaměstnance školy a dlouhodoběji ubytované.

Součástí domova mládeže  je školní jídelna.

Pokoje ve dvou ubytovacích budovách jsou uspořádány do buněk složených z jedno až třílůžkových pokojů se společným sociálním zařízením a kuchyňkou. Pro potřeby zájmové činnosti je domov vybaven klubovnou, modelovnou a kreslírnou, posilovnou, místností pro stolní tenis a denně mohou žáci využívat malou tělocvičnu v areálu školy.  Zájmová činnost v oblasti sportovní (volejbal, fotbal, basketbal, kulturistika, stolní tenis), výtvarné (kresba, malba, modelování) i hudební je dobrovolná. V prostorách domova mládeže mají žáci možnost připojení k internetu.

Poplatky za ubytování společně se stravným se platí u vedoucí školní jídelny v hotovosti nebo složenkou vždy do 20. dne daného měsíce.

Provozní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže

Roční plán domova mládeže

Informace pro nově ubytované žáky od 1. září 2016

telefon: +420 493 623 202          

Přihláška k ubytování

 

Ze života na DOMOVĚ MLÁDEŽE:

Jarní výzdoba

Volejbalový turnaj

Přednáška Policie ČR

Zdobení stromečku

Turnaj ve stolním tenise