Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.
Soubor PDF

Minimální preventivní program

základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy, součást výchovně vzdělávacího programu školy, nejen na příslušný školní rok, ale i na časově delší horizont.
Soubor PDF

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.
Soubor PDF

Výroční zpráva

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675  – školní rok 2016/2017.
Soubor PDF

ŠKOLSKÁ RADA   

Volební řád

Složení Školské rady

______________________________________________________________

Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2019-2020 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017
rok ORG PO školství
zřízené Královéhradeckým krajem
vlastní výnosy hlavní činnost výnosy doplňková činn. vlastní výnosy celkem náklady hlavní činnost náklady doplňková činn. náklady  celkem Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost) výsledek hospodaření
(doplňk. činnost)
investiční dotace a příspěvky
částky v tis. Kč
2019 395 SPŠKS Hořice 2 379,477 450,000 2 829,477 18 141,766 376,800 18 518,566 15 762,289 73,200 0,000
2020 2 293,987 805,000 3 098,987 18 110,640 691,300 18 801,940 15 816,653 113,700 0,000

______________________________________________________________