Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.
Soubor PDF

Minimální preventivní program

základní strategie prevence sociálně patologických jevů školy, součást výchovně vzdělávacího programu školy, nejen na příslušný školní rok, ale i na časově delší horizont.
Soubor PDF

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.
Soubor PDF

Výroční zpráva

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675  – školní rok 2016/2017.
Soubor PDF