HIGH TECHNOLOGY – další vzdělávání v 3D technologii
Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pracovníků v oblasti projektantů,
technologů, apod.
Soubor PDF