GEOTECHNIKA

kód oboru: 21-42-M/01

– denní forma vzdělávání                            – dálková forma vzdělávání

Obor je zakončený maturitní zkouškou.

Náplň technického oboru Geotechnika (ŠVP-Těžba a zpracování kamene) se od svého vzniku značně změnila. Jsou to kamenné interiéry budov, kamenné vnější obklady budov, dlažby, renovace starých objektů, které se musí dokonale projekčně a výrobně připravit. Také štěrk a štěrkopísek, který je potřebný na výstavbu silnic, železničních koridorů, dálnic, letišť, ve velkém stavebnictví. Do výrobních i projekčních činností zasahují čím dál tím více počítače.

Absolventi po získání čtyřleté praxe v provozu a po složení příslušné zkoušky na báňském úřadě obdrží osvědčení s odbornou způsobilostí:

– závodní lomu

– bezpečnostní technik

– báňský projektant

– střelmistr  (dle vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb.)

– technický dozor (pouze půlroční praxe)

Odborné předměty jsou vyučovány učiteli, kteří také pracovali v provozu a jsou osobami odborně způsobilými s výše uvedenými osvědčeními.