KAMENOSOCHAŘSTVÍ
kód oboru: 82-41-M/16

Sochařství patří k základním uměleckým oborům, které doprovází člověka od počátků jeho kulturního vývoje. Kamenosochařství jako forma umělecko-řemeslné tvorby spojuje sochařskou invenci s klasickým kamenickým řemeslem. Kámen vždy byl a stále patří k nejušlechtilejším klasickým sochařským materiálům. Zámej člověka o tento přírodní materiál dokumentují jak nejstarší monumentální artefakty, tak i díla současná, respektující jeho vlastnosti a krásu. 

Obor kamenosochařství tvoří soubor teoretických a praktických předmětů, jejichž cílem je připravit absolventy pro živnost kamenosochařství. Nejvíce dotovanými praktickými předměty je modelování a praktické cvičení, kde žáci reprodukují sochařská díla do kamene, nebo pracují na vlastních návrzích. Získané výtvarně teoretické znalosti i praktické a řemeslné dovednosti spolu s rozvojem kreativity uplatní absolvent školy též v oborech, kde se vyžadují kompetence ke zvládnutí umělecké praktické činnosti – v designu, návrhářství apod.

V současnosti byly původní uměleckořemeslné postupy sochařské reprodukce rozšířeny o možnosti virtuálního sochařství. Nové ojedinělé pracoviště rozvíjí žáky v 3D virtuální modelaci pomocí technologie SensAble – dotykové modelování ve virtuálním prostředí pomocí PHANTOM Desktop. Pracoviště je dále vybaveno 3D prostorovým scanerem ATOS. Výstupy z virtuálního prostředí je následně možné vyrobit pomocí robotu KUKA KR 16-CNC pětiosé obrábění. Další možnosti jsou výstupy z technologie 3D tisku.

Skloubení jedinečné tradice moderního českého sochařství a současného vývoje v hi-tech technologiích posouvá výuku a budoucnost našich žáků k reálné situaci v 21. století.

Své uplatnění absolvent nalezne v širokém záběru tradičních sochařských postupů: reprodukce, autorská tvorba, zhotovení modelů pomocí hi-tech technologií, dále v oborech jako architektura, design, prostorové realizace pro film, muzejnictví a výstavní expozice. Další perspektivou je obnova a konzervace památek.

Škola vám poskytne kvalitní přípravu k dalšímu studiu na vysokých, podobně zaměřených školách v ČR a zahraničí.