Studentské sympozium

se stalo tradicí školy a  pravidelně se koná v areálu školy. Odborným garantem akce je SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Město Hořice a firma Kámen Ostroměř s.r.o..

Mladí adepti kamenického řemesla se zde setkávají a tvoří sochy z hořického pískovce na určité téma. Účastní se žáci 1. až 4. ročníku středních škol s podobným uměleckým zaměřením jako je naše škola a v minulých ročnících i žáci ze zahraničí. Žáci pracují na svých dílech ve všední dny od 8 do 16 hodin a v tuto dobu je Studentské sympozium přístupné veřejnosti.  Vytvořené sochy potom zdobí parky, dětská hřiště, prostranství před školkami, školami, úřady atp.

Součástí výstavy KÁMEN HOŘICE 2014 se uskutečnilo sochařské sympozium na téma MISTR JAN HUS “CESTA KE SMÍŘENÍ”. 

Téma bylo zvoleno k šestistému výročí upálení Mistra Jana Husa ve spolupráci s Církví československou husitskou.

Televize V1 – Východočeské zprávy /od 5.45 min/

   IMG_1820   IMG_1816  IMG_1817

Některé náměty minulých let:

– Svatá Anežka česká   –  školou vydaná publikace  kniha Anežky Přemyslovny  a odhalení sochy sv. Anežky v Chrudimi  video

– Síla lidskosti

– Dialog tvarů