Škola provádí individuální denní pronájmy prostor, vybavení, učeben, dílen zařízených pro příslušné práce, přednášky, konzultace či samostudium.

Informace a konzultace – ve škole.