Oskar 2017 – úspěch našeho žáka

__________________________________________________________

Kavárna Muzea VČ Na papíře – práce studentů SPŠ SK Hořice

Výstava představuje výběr prací studentů sochařské školy z Hořic v Podkrkonoší. Určujícím je jejich medium a nosný podklad, kterým je papír. Jsou zde zastoupeny práce tří výtvarných oborů školy, sochařského, malířského a restaurátorského. Námětově jde o studijní kresby aktu, návrhové projekty podle zadání, klasickou grafiku, volnou kresbu a počítačovou grafiku. Vystavené práce dokladují přirozenou potřebu kresebného záznamu vlastních idejí stejně jako hledání svébytného autorského projevu.

____________________________________________________________

Mezinárodní soutěž OSKAR Ostrava 2015 – 2. místo našeho žáka

____________________________________________________________

Sochy absolventek před Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové

____________________________________________________________

Výstava 130 1/2 SOCHAŘSKÉ ŠKOLY

Výstava v Hradci Králové

____________________________________________________________

Malí školáci u nás ve škole

Setkání malých školáků s uměním ve školních dílnách.

____________________________________________________________

Žáci se prezentují i ve veřejných prostorech

Ukončení fotbalové sezóny – příprava výzdoby

Malba v prostoru

____________________________________________________________

Sochařské sympozium – Lužice 2014

V letních měsících se i žáci naší školy zúčastnili sochařského sympozia v Lužici na Hodonínsku.

____________________________________________________________

Sympozium kameníků

Žáci 3. ročníku prezentovali školu na sympoziu kameníků v Praze.

____________________________________________________________

Výtvarné sympozium

Účast žáků na královéhradeckém výtvarném sympoziu.

____________________________________________________________

Klauzurní práce

Žáci uměleckých oborů jsou  na vysvědčení hodnoceny z klauzurní práce.

Nejlépe hodnocené klauzurní práce  – 1. pololetí školní rok 2013/2014.

Klauzury 1/2014  –  /video/

_____________________________________________________________

Interiérová a exteriérová malba 

Způsob a průběh realizace zakázek.

_________________________________________________________­­____

Mozaiky

Realizace žáků třetího ročníku užité malby.

_____________________________________________________________