logolink

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY        

Primárním cílem školy je nabízet know how v podobě vzdělávacích aktivit. První skupinu uchazečů tvoří žáci školy v příslušných oborech, ať už se jedná o obory technické, nebo umělecké. Tato technologie bude postupně zakomponována do školních vzdělávacích programů.

Druhou skupinu tvoří neprezenční informální vzdělávání ve formě kurzů nebo specializačního vzdělávání pro oblast celoživotního vzdělávání. Je velmi nepravděpodobné, že by pro stupeň vzdělání střední s výučním listem nebo střední s maturitou bylo možné postihnout všechny možnosti této technologie.

obsah vzdělávání

hodinová dotace

skener Základy skenování 3D objektů z netransparentních materiálů Základy proměřování 3D objektů technologií fotogrammetrie Základy editace polygonálních sítí Základy komparace a měření úchylek

50

50

30

40

3D modelování

Základy virtuálního sochařství s virtuální hlínou (voxelové modely) Základy vytváření textur na základě obrázků, siluet a textu Základy technologie rozdělování a spojování 3D polygonálních sítí Interaktivní barvení modelů, projekce nabalení a vizualizace tender programem Měření rozměrů, výpočty obsahů ploch a objemů, těžiště, analýza kvality

40

30

40

40

40

rameno Základy modelování v CAD

50

HIGH TECHNOLOGY – další vzdělávání v 3D technologii  /cluster-prezentace/

reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0024