logolink

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY ŠKOLY        

Primárním cílem školy je nabízet know how v podobě vzdělávacích aktivit. První skupinu uchazečů tvoří žáci školy v příslušných oborech, ať už se jedná o obory technické, nebo umělecké. Tato technologie bude postupně zakomponována do školních vzdělávacích programů.

Druhou skupinu tvoří neprezenční informální vzdělávání ve formě kurzů nebo specializačního vzdělávání pro oblast celoživotního vzdělávání. Je velmi nepravděpodobné, že by pro stupeň vzdělání střední s výučním listem nebo střední s maturitou bylo možné postihnout všechny možnosti této technologie.

Proto vzdělávací aktivity školy ve vztahu k trhu práce budou prezentovány těmito kurzy, které škola nabízí pro fiskální rok 2013.

obsah vzdělávání

hodinová dotace

skener Základy skenování 3D objektů z netransparentních materiálůZáklady proměřování 3D objektů technologií fotogrammetrieZáklady editace polygonálních sítíZáklady komparace a měření úchylek

50

50

30

40

3D modelování

Základy virtuálního sochařství s virtuální hlínou (voxelové modely)Základy vytváření textur na základě obrázků, siluet a textuZáklady technologie rozdělování a spojování 3D polygonálních sítíInteraktivní barvení modelů, projekce nabalení a vizualizace tender programemMěření rozměrů, výpočty obsahů ploch a objemů, těžiště, analýza kvality

40

30

40

40

40

rameno Základy modelování v CAD

50

HIGH TECHNOLOGY – další vzdělávání v 3D technologii  /cluster-prezentace/

reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0024