Škola zprostředkovává osobní individuální konzultace, přípravy na studium v příslušných uměleckých a technických oborech a to dle dohody s příslušnými pedagogy školy.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová

METODIKU PREVENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Metodik: Mgr. Karel Krátký

KONZULTACE 1. ROČNÍKU DÁLKOVÉHO STUDIA ve šk.roce 2016/2017 GEOTECHNIKA  – v měsíci listopadu 2016 (rozvrh hodin bude včas zveřejněn)

Třídní učitel: Ing. Milada Šperková