Škola zprostředkovává osobní individuální konzultace, přípravy na studium v příslušných uměleckých a technických oborech a to dle dohody s příslušnými pedagogy školy.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová

METODIKU PREVENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Metodik: Mgr. Karel Krátký

Rozpis konzultací 2. ročníku dálkového studia
GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)
2017/2018                                                     Třídní učitel: Ing. Milada Šperková
30.10.2017 3.11.2017
4.12.2017 8.12.2017
8.1.2018 12.1.2018 konec 1. pololetí
12.2.2018 16.2.2018
19.3.2018 23.3.2018
9.4.2018 13.4.2018 konec 2.pololetí