Umělecky zaměřené obory   82-41-M/16 Kamenosochařství

                                                    82-42-M /01 Konzervátorství a restaurátorství

                                                    82-41-M/01 Užitá malba

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

denní forma vzdělávání

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

–          úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled a předložení domácích prací

Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení deseti kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci.

Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.

 

Technický obor    21-42-M/01 Geotechnika  (Těžba a zpracování kamene)         

denní forma vzdělávání

čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)

–          úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky – jednotná přijímací zkouška (1.kolo přijímacího řízení). V dalších kolech matematický test a osobní pohovor.

 

 

dálková forma vzdělávání

pětiletý studijní obor s maturitní zkouškou

Podmínky přijetí:

–          zdravotní způsobilost (není nutné potvrzení od lékaře)

–          úspěšné ukončení základního nebo vyššího vzdělání

–          podání přihlášky ke studiu – v průběhu celého roku

–          přijímací zkoušky se nevykonávají