BAKALARI – ZDE

Jste rodič a hledáte informace o studiu Vašeho dítěte, našeho žáka?

Škola, třídní učitelé i samotní pedagogové poskytují informace o studiu jednotlivých žáků na základě dotazu, telefonátu nebo osobní návštěvy.

Přímou kontrolu hodnocení  máte přes internetové stránky školy na serveru bakaláři zde: SERVER BAKALARI

Rodič klikne na položku  „zapomenuté heslo“

Systém ho vyzve k zadání e-mailové adresy a automaticky zašle přihlašovací údaje. Heslo si každý vytvoří sám.

V případě, že není e-mail zadaný ve školní databázi nebo je zadán chybně, je třeba se spojit se školou.  Podat žádost o doplnění nebo opravu údaje  e-mailové adresy na:  tel. č.: 493 623 226 nebo  e-mailem: info@spsks.cz

Bakaláři – žákovská knížka je oficiální aplikace pro jednodušší přístup k systému Bakaláři na mobilních zařízeních. Určena je pro rodiče a žáky na školách, které používají systém Bakaláři – programy pro školní administrativu. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.

Výhody

  • pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
  • bezplatné používání
  • režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
  • uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
  • pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách

Rodiče mají možnost kdykoli denně (dle školního rozvrhu) konzultovat s učiteli jakékoli dotazy, připomínky a problémy vztahující se k výchovně vzdělávacímu procesu.

Školní provoz a náležitosti z něj vyplývající se řídí dle platného rozvrhu hodin a školního řádu.  ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. září 2017

Váš zájem nás těší a rádi s rodiči spolupracujeme a konzultujeme.

 Zvonění

Škola poskytuje:

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  

Výchovná poradkyně: Mgr. Roxana Svobodová

METODIKU PREVENCE NÁVYKOVÝCH LÁTEK A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

Metodik: Mgr. Karel Krátký