Rozpis konzultací 2. ročníku dálkového studia  2017/2018
GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)
30.10.2017 3.11.2017 rozvrh hodin  
4.12.2017 8.12.2017 rozvrh hodin
8.1.2018 12.1.2018 rozvrh hodin konec 1. pololetí
12.2.2018 16.2.2018 rozvrh hodin
19.3.2018 23.3.2018  rozvrh hodin
9.4.2018 13.4.2018 rozvrh hodin konec 2.pololetí
Vyučovaný předmět vyučující
AJ Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk
ČJ Český jazyk a literatura Mgr. Roxana Svobodová
ICT Informatika Ing. Petr Malý
TD Technická dokumentace Ing. Stanislav Vorel
SPS Stavba a provoz strojů Ing. Emil Ruml
GE Geologie Ing. Petr Malý
NM Nauka o materiálech Ing. Emil Ruml
Dějepis Mgr. Roxana Svobodová
MA Matematika Ing. Stanislav Vorel
EL Elektrotechnika Ing. Stanislav Vorel
ON Občanská nauka Mgr. Roxana Svobodová
ZE Základy ekologie Ing. Milada Šperková