Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – PODZIM 2018

Místo konání písemných zkoušek: Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30

Ústní část MZ: SPŠKS Hořice 19. a 20.9.2018

MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická
obory 82 ústní            19. a 20. 9. 2018
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Termíny zkoušek praktická 18.9.2018
obory 21 ústní             19.9.2018
Tématické okruhy pro technický obor 21
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Seznam literárních děl k MZ z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 3. dubna 2018.
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz

Termíny SčMZ – podzim 2018