U č e b n í       p l á n

             
Kmenový obor:    82 Umění a užité umění            
Studijní obor:       82-41-M/01 Užitá malba        
ŠVP:                       Užitá malba       ; ;  

 

ŠVP s platností od 1. 9. 2011. Denní studium absolventů ZŠ.          
             
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů   Počet týdenních vyučovacích hodin
   

1.

2.

3.

4.

Celkem

             
A. Povinné vyučovací předměty            
1. Všeobecně vzdělávací předměty            
Český jazyk a literatura ČJ

3

2

2

3

10

Cizí jazyk AJ/NJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka ON

~

1

1

1

3

Dějepis

2

~

~

~

2

Matematika MA

2

2

~

~

4

Fyzika FY

2

~

~

~

2

Chemie CH

2

1

~

~

3

Základy ekologie ZE

1

~

~

~

1

Tělesná výchova TV

2

2

2

2

8

             
2. Odborné            
Dějiny výtvarné kultury DVK

~

3

3

3

9

Výtvarná příprava VP

8

7

~

~

15

Počítačová grafika PG

~

2

2

~

4

Ekonomika EK

~

~

2

~

2

Technologie TE

2

2

2

2

8

Figurální kreslení FK

~

~

4

5

9

Písmo PI

2

2

~

~

4

Navrhování NA

~

3

8

8

19

Praktická cvičení PCM

6

7

8

9

30

      Klauzurní práce KK          
             
3. Volitelné          

6