Maturity – podzim 2018

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ – PODZIM 2018

Místo konání písemných zkoušek: Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30

Ústní část MZ: SPŠKS Hořice 19. a 20.9.2018

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní zkoušky – JARO 2018

Maturitní kalendář

Termíny SčMZ – jaro 2018

JZS_jaro-2018

Harmonogram maturitních zkoušek – třídy M R S

Harmonogram maturitních zkoušek – třída K

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická 9. – 27.4.2018
obory 82 ústní             21. – 24.5.2018
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Termíny zkoušek praktická 21.5.2018
obory 21 ústní             22.5.2018
Tématické okruhy pro technický obor 21
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Seznam literárních děl k MZ z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 3. dubna 2018.
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Kámen Hořice 2018

Program výstavy 

Přihláška.pdf

Přihláška.xlsx

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Doklasifikační zkoušky

Doklasifikační zkoušky  za 1. pololetí 2017/2018

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Rozhodnutí o výsledcích talentové zkoušky

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Talentové zkoušky – rozhodnutí  – 1. kolo – 4.1.2018 a 9.1.2018

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu – zasláno poštou.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Exkurze BERLIN

kompletní info v PDF  zde

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výsledky talentových zkoušek

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Výsledky talentových zkoušek  – 1. kolo – 4.1.2018 a 9.1.2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude  zveřejněno 5. února 2018.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude 5. února 2018 zasláno poštou.

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

TECHNICKÝ OBOR

21-42-M/01  GEOTECHNIKA (těžba a zpracování kamene)

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – uzávěrka přihlášek do 1. března 2018

Přihláška ke studiu – denní forma vzdělávání

 

UMĚLECKÉ OBORY

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Vyhlášení 1. kola talentových zkoušek – uzávěrka přihlášek 30. listopadu 2017

Domácí práce

Přihláška ke studiu – talentová zkouška

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní v období od 1. 7. 2017 do 31. 08. 2017 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní zkoušky – JARO 2018

Maturitní kalendář

Termíny SČMZ – jaro 2018

JZS_jaro-2018

Maturitní zkoušky – JARO 2018
11.4.2018 12:00 hodin český jazyk – PP
2.5.2018 8:00 hodin matematika
2.5.2018 12:15 hodin anglický jazyk – PP
3.5.2018 8:00 hodin český jazyk – DT
4.5.2018 8:00 hodin anglický jazyk – DT
9.-27.4.2018 praktická MRS
21.-24.5.2018 ústní MRS
21.5.2018 praktická K
22.5.2018 ústní K
MATURITNÍ ZKOUŠKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická 9. – 27.4.2018
obory 82 ústní             21. – 24.5.2018
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Termíny zkoušek praktická 21.5.2018
obory 21 ústní             22.5.2018
Tématické okruhy pro technický obor 21
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Seznam literárních děl k MZ z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 3. dubna 2018.
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Den otevřených dveří / Přípravný kurz

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Rozvrh hodin od 1. září 2017

Rozvrh hodin platný od 1. 9. 2017

Třídní učitelé

Vyučované předměty

Zvonění

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výstava a prezentace školy

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní zkoušky – PODZIM 2017

Harmonogram maturitních zkoušek  podzim 2017

Maturitní kalendář – podzim 2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Doklasifikační zkoušky

Rozpis doklasifikačních zkoušek za 2.pololetí šk.roku 2016/2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Informace k nástupu pro školní rok 2017/2018

Informace k nástupu

DOMOV MLÁDEŽE informace pro rodiče

Úhrady stravování, ubytování

Učebnice ke studiu

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Vyhlášení 4.kola talentových zkoušek na umělecké obory  – přihlášky do 16.srpna 2017

Domácí práce

Přihláška ke studiu

Vyhlášení 3.kola přijímacího řízení na technický obor – přihlášky do 16.srpna 2017

Přihláška ke studiu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní zkoušky – jaro 2017

Harmonogram_maturitních zkoušek_K

Harmonogram maturitních zkoušek MRS

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výsledky přijímacích zkoušek

TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

Výsledky přijímacích zkoušek na technický obor

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

připravujeme-přihlásky-exkurze WIEN 1.pol květen 2017 /pdf/

wien-exkurse-2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Sochařská škola v Hradci Králové

Srdečně Vás zveme na:

Své kresby vystavují:

Matěj Špatenka

Andrei Grigorev

Markéta Hledíková

Ruslan Vysokikh

Polina Lebedeva

Zoya Volkova

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Vyhlášení 3. kola talentových zkoušek

Talentové zkoušky na umělecké obory  – 3.kolo

Domácí práce

Přihláška ke studiu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Doklasifikační zkoušky

Doklasifikační zkoušky – 1. pololetí 2016/2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Talentové zkoušky

Výsledky talentových zkoušek – 5. a 9. ledna 2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přijímací řízení

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18  

na technický obor  21-42-M/01  GEOTECHNIKA (těžba a zpracování kamene)

– uzavírka přihlášek 1. března 2017

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU     Přihláška – vzor k vyplnění     Vysvětlivky k tiskopisu přihlášky

Sdělení MŠMT – termíny JP 2017

Vyhláška o přijímacím řízení

Veškeré podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce 2017: www.cermat.cz

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní zkoušky – jaro 2017

Sdělení MŠMT – jednotné zkušební schéma pro jarní
zkušební období 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č.
177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách
maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), určuje časový
rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma)
společné části maturitní zkoušky a centrálně administrované nepovinné zkoušky
profilové části Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2017.

Ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675, v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky 273/2011 Sb. vyhlašuje:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
ve školním roce 2016/2017
Termíny zkoušek praktická              5. – 28. dubna 2017

ústní                        16. – 19. května 2017

obory 82
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
Termíny zkoušek praktická           16. května 2017

ústní                     17. května 2017

obory 21
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Tématické okruhy pro technický obor 21  
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2017.
Podrobné informace k celé maturitní zkoušce budou sdělovány studentům SPŠKS  průběžně.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz
Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Pozvánka k talentovým zkouškám

Pozvánka k talentovým zkouškám –  9.1.2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Pozvánka k talentovým zkouškám

Pozvánka k talentovým zkouškám – 5.1.2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

 

VYHLÁŠENÍ 1.KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK 

uzávěrka přihlášek 30. 11. 2016

Domácí práce – hodnocení

Přihláška ke studiu

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o(www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2016 do 31. 08. 2016 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  GEOTECHNIKA  (Těžba a zpracování kamene)

podrobnosti – vyhlášení 1. kola bude v měsíci lednu 2017  (přihlášky do 1.3.2017)

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Dálkové studium

Informace pro žáky 1. ročníku dálkového studia ve školním roce 2016/2017

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Žáci školy zrekonstruovali vodojem Villa Anna

Kamenická a sochařská škola v Hořicích zrekonstruovala vodojem Villa Anna

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Dny otevřených dveří

s 001

18. října a 19. října 2016  mezi 8:00 a 17:00 hodinou se přijďte podívat do naší školy.

 

Bude možné shlédnou ukázky klasických kamenických a sochařských prací, ale i moderních technologií – projektování v CAD/CAM, 3D skenování , opracování materiálů na CNC robotu KUKA, možnosti 3D tiskáren v uměleckém i technickém návrhu. Současně budeme žákům prezentovat i široké možnosti uplatnění po absolvování školy – dobývání a zpracování surovin, architektura, stavitelství, trhací práce, odborná způsobilost v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ( bezpečnostní technik, závodní lomu, důlní měřič, projektant), programátor a obsluha CNC strojů,  aj.

 

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přípravný kurz modelování, kresby a malby

Pořádáme přípravný kurz modelování, kresby a malby pro uchazeče o studium a pro veřejnost

Microsoft PowerPoint - přípravný kurz 2016-2017- I.

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Prezentace naší školy

prezentace SŠ a zaměstnavatelů 2016-01

Prezentace v Náhodě      Prezentace-Náchod

Den architektury 2016 – 1.-2.října 2016 – Lomnice nad Popelkou

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Informace – školní rok 2016/2017

Informace pro nové žáky od 1. září 2016

Učebnice ke studiu

Informace pro ubytované žáky na DM

Třídní učitelé

Rozvrh hodin platný od 1. září 2016

rozvrh - třídy 001  rozvrh-učitelé 001

Vyučované předměty

ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. září 2016

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Vysílání ČT2 – natáčeno také v naší škole

FOLKLORIKA               Básnění v kameni

Premiéra
ČT2
sobota 21. 5. 09:55
Opakování
ČT2
středa 25. 5. 11:30
ČT2
čtvrtek 26. 5. po půlnoci 00:30

Kámen je přírodní materiál, který si podává ruku s věčností. Ti, kteří s ním pracují, získávají obdiv lidí mnoha generací. Připravil J. Mančuška Mnoho lomů, kamenických a sochařských dílen v Hořicích a okolí vzniklo díky velké zásobě místního kvalitního pískovce. Na základě tradice i blízké dostupnosti materiálu, zde založili ještě za rakousko-uherské monarchie střední školu pro kameníky a kamenosochaře. Tehdy byla středoevropským unikátem. Vychovala mnoho odborníků, kteří pak působili nejenom v Čechách, ale i v celé Evropě a zámoří. Vznikaly celé dynastie kameníků. K jedné z nejslavnějších patří i Bohumil Pánek, jehož tým se podílel na restaurování Pražského hradu. Kamenosochařská a restaurátorská profese přináší kromě radosti a uspokojení z krásného díla mnohá překvapení a poučení jak z historie, tak i z chování a povahy materiálu nebo z poznání stavebních a výtvarných postupů předchozích generací. Se zatajeným dechem lze sledovat, jak duše kamene promlouvá.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/216562260800004-basneni-v-kameni/

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Anežka Česká – Vatikán

DSC_6030-001     DSC_6038

Anežka Česká jako první česká socha ve Vatikánu

Lidové noviny 13.8.2016

Královéhradecký kraj

Deník Jičínska

Jičínský deník – červen 2016

Jičínský deník 24.5.2016

Jičínský deník 

Mladá fronta dnes   11.5.2016

Jičínský deník

Novinky.cz

Týden.cz

Deník.cz

České noviny

Zpravodajství

Prezident v Královéhradeckém kraji

Senátorka Horská – socha sv. Anežky do Vatikánu

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní zkoušky

Přihlášku k maturitní zkoušce – PODZIM 2016 je nutné podat do 24.6.2016

 

Harmonogram maturitních zkoušek – třída 5DA, 5DS

Harmonogrammaturitních zkoušek – třída K, 5DS

Harmonogram maturitních zkoušek  – třída M, S

 

Sdělení MŠMT 

Model maturitních zkoušek 2016

Kalendář

Podrobné jednotné zkušební schéma

Časový rozpis společné části maturitních zkoušek

Ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675, v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky 273/2011 Sb. vyhlašuje:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
ve školním roce 2015/2016
Termíny zkoušek praktická  11.4.2016 – 29.4.2016
obory 82 ústní   16.5.2016 –  17.5.2016
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
Termíny zkoušek praktická 11.5.2016     ústní 12.5.2016 – 13.5.2016  (část DS)
obory 21 praktická 16.5.2016     ústní 17.5.2016 – 19.5.2016  (K a část DS)
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Tématické okruhy pro technický obor 21  
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2016.
Podrobné informace k celé maturitní zkoušce budou sdělovány studentům SPŠKS  průběžně.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz

Sdělení MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2016

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

KÁMEN HOŘICE 2016

Zveme Vás na jubilejní 10. výstavu kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií

KÁMEN HOŘICE 2016, která bude ve dnech 9. – 11. června 2016.

Pozvánka a program výstavy 

Přihláška pro vystavovatele

kámen-plakát 001

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Doklasifikační zkoušky

Doklasifikační zkoušky za 1. pololetí školního roku 2015/2016

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přípravný kurz modelování, kresby a malby

Přípravný kurz pro talentové zkoušky bude probíhat v měsíci únoru a březnu

kurz 001

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přijímací řízení 2016/2017

TECHNICKÝ OBOR:

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ    uzavírka přihlášek 15.3.2016

Informace k pokusnému ověřování – jednotné testy přijímacího řízení na SŠ 

UMĚLECKÉ OBORY:

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

uzavírka přihlášek 15.3.2016

Přípravný kurz pro talentové zkoušky

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (ruský jazyk)

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (anglický jazyk)

 

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2016 do 31. 08. 2016 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Výsledky talentových zkoušek

Výsledky talentový zkoušek – 5. ledna 2016

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Maturitní ples

Všichni jste srdečně zváni na 128. maturitní ples SPŠKS Hořice.

Dne 5. února 2016 od 19:00 hodin v DK Koruna Hořice.

ples-plakat

Předprodej vstupenek od 11. ledna 2016 v sekretariátu školy.

Cena vstupenky: na sezení 120,- Kč

                                   na stání 100,- Kč

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

PF 2016

PF 2016

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

MATURITA – jaro 2016

Sdělení MŠMT 

Model maturitních zkoušek 2016

Kalendář

Podrobné jednotné zkušební schéma

Časový rozpis společné části maturitních zkoušek

 

Ředitel Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675, v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb., vyhlášky č. 274/2010 Sb., vyhlášky č. 54/2011 Sb. a vyhlášky 273/2011 Sb. vyhlašuje:
Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
ve školním roce 2015/2016
Termíny zkoušek praktická  11.4.2016 – 29.4.2016
obory 82 ústní   16.5.2016 –  18.5.2016
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
    Technologie ústní
Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
Tématické okruhy pro umělecké obory 82
Termíny zkoušek praktická 11.5.2016     ústní 12.5.2016 – 13.5.2016  (část DS)
obory 21 praktická 16.5.2016     ústní 17.5.2016 – 20.5.2016  (K a část DS)
21-42-M/01 GEOTECHNIKA
povinné Stavba a provoz strojů ústní
Blok odborných předmětů ústní
(TT/TÚ, TZK/NKK)
Praktická zkouška praktická
Tématické okruhy pro technický obor 21  
Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2016.
Podrobné informace k celé maturitní zkoušce budou sdělovány studentům SPŠKS  průběžně.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz

Sdělení MŠMT – termíny společné části MZ – podzim 2016

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Přijímací řízení 2016/2017

UMĚLECKÉ OBORY: uzavírka přihlášek pro 1. kolo byla 30.11.2015

VYHLÁŠENÍ 1.KOLA TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (ruský jazyk)

Talentové zkoušky pro cizí státní příslušníky (anglický jazk)

Od školního roku 2012/2013 studují na naší škole ve spolupráci s Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o (www.czechprestige.cz – podrobné informace) v řádném denním studiu cizí státní příslušníci, a to výtvarně nadaní žáci z Kazachstánu, Ruské federace, Běloruska a Ukrajiny. Jejich výuka probíhá v českém jazyce, z něhož také budou maturovat. Jejich přijímání ke studiu probíhá ve zvláštním režimu.

Zahraniční žák/žákyně se zúčastní povinně v období od 1. 7. 2015 do 31. 08. 2015 intenzívní výuky českého jazyka a dosáhne tím úrovně A2. Garantem jazykové výuky je Czech Prestige – jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

 

TECHNICKÝ OBOR:

21-42-M/01  Geotechnika (ŠVP – Těžba a zpracování kamene)

– čtyřletý obor s maturitní zkouškou, denní forma vzdělávávní

Přijímací řízení do oboru GEOTECHNIKA v prvním kole koná dne 15. dubna 2016. Uzávěrka přihlášek  je 15. 3. 2016.
Škola je zapojena do pokusného ověřování přijímacího řízení.

Bližší informace budou zveřejněny v lednu 2016.

 

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář

Dálkové studium

Průběžně přijímáme přihlášky k dálkovému studiu v oboru GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

Zahájení studia na podzim ve školním roce 2016/17.

Studium je pětileté v týdenních cyklech (3 týdny v 1. pololetí a 3 týdny ve 2. pololetí).

Po dobu výuky Vám poskytneme ubytování a stravování v areálu školy.

GEOTECHNIKA – dálková forma

Přihláška ke studiu – dálková forma vzdělávání   (lékařské potvrzení – NE)

Rubriky: Uncategorized | Napsat komentář