Datum: 10.01.2018

UMĚLECKÉ OBORY:

82-41-M/16  KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01  KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01  UŽITÁ MALBA

Výsledky talentových zkoušek  – 1. kolo – 4.1.2018 a 9.1.2018

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude  zveřejněno 5. února 2018.

Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude 5. února 2018 zasláno poštou.