Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

16.02.2019

GAMING STONES - HERNÍ TÝDEN NA KAMENICKÉ ŠKOLE V HOŘICÍCH

GAMING STONES - HERNÍ TÝDEN NA KAMENICKÉ ŠKOLE

Přijďte si zahrát oblíbené počítačové hry na kvalitně vybavených PC školy. 12. 3. 2019 - MINECRAFT 14. 3. 2019 - FORTNITE 15. 3. 2019 - COUNTER-STRIKE

Detail

05.02.2019

Výsledky - přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Rozhodnutí - výsledky talentových zkoušek.

Detail

24.01.2019

foto

Škola získala moderní vybavení

Královéhradecký kraj nechal zmodernizovat odborné dílny, laboratoře a počítačové učebny.

Detail

23.01.2019

DOD

Den otevřených dveří - GEOTECHNIKA

- technicky zaměřený studijní obor GEOTECHNIKA 16. 2. 2019 od 9.00 do 16.00 hodin

Detail

23.01.2019

VŠB

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"

- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava - podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce.

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2017/2018

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2017/2018.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

13.02.2019

Řemeslo 4.0 - Rok digitálního podnikání 2019

Řemeslo 4.0 - Rok digitálního podnikání 2019

digitální technologie

Detail

28.01.2019

Nové moderní vybavení

Nové moderní vybavení

Z projektu IROP škola získala nové moderní vybavení.

Detail

28.01.2019

Klauzurní práce 1. pololetí 2018/2019

Klauzurní práce 1. pololetí 2018/2019

Hodnocení klauzurních prací.

Detail

28.12.2018

Francouzští žáci

Francouzští žáci

V průběhu pobytu vytvořili v areálu naší školy z pískovcových bloků klenební portál.

Detail

10.12.2018

Přípravný kurz

Přípravný kurz

Příprava žáků k talentové zkoušce.

Detail

05.12.2018

Adventní trh v Hořicích

Adventní trh v Hořicích

Živý betlém v podání žáků SPŠKS Hořice.

Detail