Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

12.11.2018

Prezentace

Prezentace středních škol - Hradec Králové

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů 16. 11. 2018 - 17. 11. 2018

Detail

10.11.2018

Sculptura technology 1

Sculptura technology

Informační zpravodaj ze školy

Detail

08.11.2018

Nabídka zaměstnání - uklízečka

Přijmeme uklízečku domova mládeže školy od 26. 11. 2018. Jedná se o zástup za nemoc po dobu 2 – 3 měsíce. Pracovní doba 7.30 – 16.00 hodin. Kontakt: 493 623 226 pí Davidová, e-mail: davidova@spsks.cz

Detail

30.10.2018

Týden

Týden vzdělávání dospělých - Jičín

Prožitkové semináře, workshopy, tvůrčí dílny, ochutnávky profesí, ukázkové hodiny. Účast zdarma U nás ve škole: úterý 13. 11. 2018 od 15.00 do 17.00 hodin - ZÁKLADY KRESBY

Detail

29.10.2018

Přijímací řízení - talentové zkoušky na umělecké obory

1. termín: 7. ledna 2019 2. termín: 9. ledna 2019 Uzávěrka přihlášek: 30. 11. 2018

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2017/2018

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2017/2018.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

13.11.2018

Sochařské portréty

Sochařské portréty

Galerie plastik v Hořicích

Detail

31.10.2018

České století

České století

Oslavy 100 let republiky

Detail

25.10.2018

Návrhy pomníků

Návrhy pomníků

Klauzurní práce žáků: návrh výtvarně- architektonického řešení pomníku devatenácti padlým občanům města Lázně Bělohrad – části Prostřední Nová Ves.

Detail

24.10.2018

Exkurze - Broumov, Hronov

Exkurze - Broumov, Hronov

odborná exkurze žáků

Detail

15.10.2018

Strojírenský veletrh Brno

Strojírenský veletrh Brno

MCAE Systems Kuřim vystavuje ve spolupráci se SPŠ kamenickou a sochařskou Hořice.

Detail

15.10.2018

Jičín město pohádky

Jičín město pohádky

Výtvarné dílny v Jičíně.

Detail