Obsah

Slováčková Hana Mgr. 

x

Zařazení: učitel

 

Vyučuje předměty:  

Anglický jazyk

 

Telefon:  

493 623 226

 

E-mail:  

slovackova@spsks.cz