Obsah

MalbaMalba

Umělecky zaměřený obor: 82-41-M/01 UŽITÁ MALBA
- čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou
Denní forma vzdělávání
 
 
Podmínky přijetí:
- zdravotní způsobilost (potvrzení od lékaře)
- úspěšné ukončení devítileté docházky na ZŠ (prospěch)
- úspěšné složení talentové zkoušky včetně testu zaměřeného na všeobecný přehled
 
Podmínka ke složení talentové zkoušky je předložení 10 až 15  kusů domácích prací, tj. studijní a volné kresby, malby nebo plastické skici v materiálu. Objekty a kresby nebo malby ve větších formátech je možné předložit jako fotodokumentaci. Domácí práce přinesou uchazeči v den konání talentové zkoušky.
Samotná praktická zkouška probíhá v jednom pracovním dni. Skládá se ze dvou úkolů, jež mají prověřit odbornou zdatnost uchazeče a jeho talentové předpoklady.
Uchazeči oboru užitá malba mají jeden kresebný úkol a jeden malířský úkol. Na každý z úkolů jsou vymezeny dvě hodiny (120 minut). Mezi úkoly je hodinová pauza.
Kresebný úkol má prověřit schopnost uchazeče lineárně a plasticky zobrazit modelové zátiší. Účelem úkolu z malby je prověřit cit pro barevné a kompoziční zákonitosti.
 
Příklad talentové zkoušky:
Úkol: kresba tužkou podle modelu (zátiší z geometrických těles)
Úkol: malba zátiší technikou temperové malby
Uchazeči konající talentovou zkoušku si přinesou kreslící prostředky: tužky, plastickou gumu, temperové barvy a štětce.