Obsah

Informace pro žáky 1. ročníků

Typ: ostatní
- nástup v novém školním roce 2024/2025

Zahájení školního roku: v pondělí 2. září 2024 v 7.50 hodin v budově školy.

Noví žáci se shromáždí v prvním patře školní budovy, kde si je vyzvedne jejich třídní učitel.

První den: třídnické hodiny - seznámení se školou, školním řádem a poskytnutí dalších informací o studiu.

Druhý a další dny: dle rozvrhu hodin - výuka začíná v 7.50 hodin. 

Stravování: zajišťuje školní jídelna v areálu školy.

Ubytování: zajišťuje domov mládeže v areálu školy. Uzávěrka přihlášek 31. 5. 2024 - žáci byli informováni o přijetí/nepřijetí k ubytování.

  • ubytovaní - veškeré záležitosti ohledně ubytování a stravy si budete moci vyřídit i v neděli od 15.00 do 17.00 hodin na místě, bude přítomna vedoucí školní jídelny pí Martinková

  • nástup na DM je od 15.00 do 21.45 hodin

Veškeré informace včetně dokumentů DM: skola/domov-mladeze/

Budete potřebovat:

- obuv na přezutí

- zámek na šatní skříňku

- obuv na tělesnou výchovu se světlou podrážkou

Studium:

Cizí jazyk: vyučuje se anglický jazyk.

Tělesná výchova: v případě omezení, nutné podat písemnou žádost o uvolnění z TV s lékařským doporučením. Tiskopis  si můžete stáhnout   studium/tiskopisy/

Matrika žáka: pro doplnění databáze žák obdrží DOTAZNÍK, který vyplněný a podepsaný zákonným zástupcem odevzdá třídnímu učiteli.

Potvrzení o studiu obdržíte od třídního učitele. Jakákoliv další potvrzení vám vyřídí sekretářka školy.

Učebnice a pracovní sešity jsou hromadně objednávány na začátku školního roku.

Finanční příspěvek ve výši 1000,- Kč/školní rok - Klub přátel školy, z.s., při SUPŠSK, Hořice, p.o.

zasíláte na účet: 177629453/0300, VS: rodné číslo žáka – do 30. 9. 2024 nebo v hotovosti v sekretariátu školy

(využito na podporu školních i mimoškolních aktivit žáků, prezentaci, podpora kulturní, vzdělávací a sportovní činnost žáků).

Mezinárodní studentský průkaz ISIC  je objednáván v průběhu celého školního roku na základě žádosti v sekretariátu (350,- Kč).

Žák je povinen do 31. 10. 2023 složit zálohu ve výši 1000,- Kč třídnímu učiteli. Tato záloha je za vypůjčené nářadí a slouží k případné úhradě ztraceného nářadí a pomůcek zapůjčených školou. Celá  nebo zbývající částka je žákovi vrácena po ukončení studia na základě vyřízení propouštěcího listu.

Informativní schůzka pro rodiče:

Veškeré další informace o průběhu studia a připravovaných akcích ve školním roce 2024/2025 vám budou sděleny na schůzce, která se uskuteční v budově školy v pátek 6. září 2024 od 15.00 hodin.

Veškeré dotazy:  e-mail: info@supssk.cz,  tel: 493 623 226 (případně 739 910 151)

Během prázdnin dle domluvy.


Vytvořeno: 25. 6. 2024
Poslední aktualizace: 25. 6. 2024 14:37
Autor: