Obsah

thumb

Web projektu

Představení firmy TechKam

Představení firmy ResKam

Multimediální učebna

Představení projektu

Projekt se zaměřuje na zlepšení postavení absolventů středních škol na trhu práce v česko-polském příhraničí v souvislosti s nutností posilování nově vzniklých kompetencí, které přináší nástup Průmyslu 4.0. Projekt podpoří 1230 žáků středních škol a jejich pedagogů. Bude realizováno 91 školních fiktivních firem a 11 multimediálních učeben.


Prezentacja projektu

Projekt jest ukierunkowany na poprawę sytuacji absolwentów szkół średnich na rynku pracy na pograniczu czesko-polskim w związku z koniecznością wzmacniania nowo powstałych kompetencji związanych z nadejściem Przemysłu 4.0. Projekt wesprze 1230 uczniów szkół średnich i ich nauczycieli. Zrealizowanych będzie 91 szkolnych fikcyjnych firm i 11 pracowni multimedialnych.

Kompetence 4.0