Vedení školy vyuč.předměty email
Moravec Josef, Ing. ředitel školy TZK moravec@spsks.cz
Mádlová Iva, Mgr. zástupkyně ředitele PG, CH, AC madlova@spsks.cz
Učitelé profese                   vyučuje email
Černý Ota, Ing.Arch. učitel DVK, NKK, SS ernyota@seznam.cz
Danihelka Milan, Bc. ved.díl.učitel PC, MO, RC, PR m.danihelka@email.cz
Dočekalová Blanka, Mgr. učitel AJ, ČJ blanka.docekalova@email.cz
Hozová Martina, Mgr., Ak.soch. učitel RC, RK, VP mh@artum.net
Huťa Rudolf dílenský učitel PC, SA huta.rudolf@seznam.cz
Jezbera Ladislav, MgA. učitel TE, MO, FK jezberal@seznam.cz
Jezberová Michaela, MgA., PhD. učitel NA, TE, PCM michaelakrizova@email.cz
Jirásko Vojtěch, MgA. učitel VP info@meditepec.cz
Krátký Karel, Mgr. učitel PCM, FK, VP karel.kratky@email.cz
Malý Petr, Ing. učitel TT, GE, TV, BP, TU, PR malypet@gmail.com
Nosek Jan, Mgr. učitel TV dm@spsks.cz
Ruml Emil, Ing. učitel SPS xru@seznam.cz
Svobodová Roxana, Mgr. učitel ČJ, PI, VP, ON, ZE roxana.svo@seznam.cz
Šperk Miroslav, Mgr. učitel AJ, PG, ICT sperkm@email.cz
Šperková Milada, Ing. učitel EK, DĚ, ON sperkova@seznam.cz
Štěpánková Dagmar, Ak.soch. učitel VP, FK d.stepankova@email.cz
Valkoun Rudolf, Mgr. učitel NA, DVK, PCM rudi.valk@atlas.cz
Vorel Stanislav, Ing. učitel MA, FY, TV, TD standavorel@email.cz
Ostatní zaměstnanci školy 493 623 226
Davidová Marcela hospodářka davidova@spsks.cz
Šimbovská Miroslava sekretářka ředitele simbovska@seznam.cz
Zvoníčková Marcela účetní zvonickova@spsks.cz
Školní jídelna info@spsks.cz 493 624 171
Martinková Miroslava vedoucí školní jídelny
Hrušková Věra kuchařka
Kodešová Jindra kuchařka
Nožičková Božena pomoc.kuchařka
Domov mládeže dm@spsks.cz 493 623 202
Vitíková Alexandra vedoucí vychovatelka
Horáček Ivan vychovatel
Musilová Liběna vychovatelka
Nosek Jan, Mgr. vychovatel
Provozní zaměstnanci
Čápová Marcela uklizečka – dílny
Kořínková Dana uklizečka – DM
Samková Štefanie uklizečka – škola
Šádek Josef údržbář
Luštinec Jan školník