Vedení školy email
Malý Petr, Ing. ředitel školy malypet@spsks.cz
Učitelé profese                   email
Černý Ota, Ing.Arch. učitel ernyota@seznam.cz
Danihelka Milan, Bc. ved.díl.učitel m.danihelka@email.cz
Dočekalová Blanka, Mgr. učitel blanka.docekalova@email.cz
Hozová Martina, Mgr., Ak.soch. učitel mh@artum.net
Huťa Rudolf dílenský učitel huta.rudolf@seznam.cz
Jezbera Ladislav, MgA. učitel jezberal@seznam.cz
Jezberová Michaela, MgA., PhD. učitel michaelakrizova@email.cz
Jirásko Vojtěch, MgA. učitel info@meditepec.cz
Krátký Karel, Mgr. učitel karel.kratky@email.cz
Mádlova Iva, Mgr. učitel madlova@spsks.cz
Ruml Emil, Ing. učitel xru@seznam.cz
Svobodová Roxana, Mgr. učitel roxana.svo@seznam.cz
Šperk Miroslav, Mgr. učitel sperkm@email.cz
Štěpánková Dagmar, Ak.soch. učitel d.stepankova@email.cz
Valkoun Rudolf, Mgr. učitel rudi.valk@atlas.cz
Vorel Stanislav, Ing. učitel standavorel@email.cz
Ostatní zaměstnanci školy 493 623 226
Davidová Marcela hospodářka davidova@spsks.cz
Šimbovská Miroslava sekretářka ředitele simbovska@spsks.cz
Zvoníčková Marcela účetní zvonickova@spsks.cz
Školní jídelna jidelnaspsks@gmail.com 493 624 171
Martinková Miroslava vedoucí školní jídelny
Hrušková Věra kuchařka
Kodešová Jindra kuchařka
Nožičková Božena pomoc.kuchařka
Domov mládeže info@spsks.cz 493 623 202
Vitíková Alexandra vedoucí vychovatelka
Horáček Ivan vychovatel
Musilová Liběna vychovatelka
Nosek Jan, Mgr. vychovatel
Provozní zaměstnanci
Čápová Marcela uklizečka – dílny
Kořínková Dana uklizečka – DM
Samková Štefanie uklizečka – škola
Šádek Josef údržbář
Luštinec Jan školník