Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

23.10.2018

Smart

Smart Business Festival

Festival chytrého podnikání: festivalová akce na podporu strategického i praktického rozvoje digitálních inovací.

Detail

22.10.2018

Kutná Hora

Veletrh učebních a studijních oborů

Prezentace školy

Detail

09.10.2018

Pomníky

Návrhy pomníku

Návrhy pomníku občanům Prostřední Nové Vsi Padlým v 1. světové válce. Interpretace návrhů pomníků řešených žáky sochařství a restaurování SPŠKS Hořice. Galerijní animace žáků výtvarného oboru ZUŠ Hořice.

Detail

08.10.2018

DOD

Dny otevřených dveří

23. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin 24. 11. 2018 od 9.00 do 12.00 hodin

Detail

08.10.2018

kurz

Přípravný kurz k talentové zkoušce

Kurzy budou probíhat ve středu: 31. 10. 2018, 7. 11. 2018, 14. 11. 2018, 21. 11. 2018, 28. 11. 2018 od 16.30 hodin do 19.00 hodin

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2016/2017

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2016/2017.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

15.10.2018

Strojírenský veletrh Brno

Strojírenský veletrh Brno

MCAE Systems Kuřim vystavuje ve spolupráci se SPŠ kamenickou a sochařskou Hořice.

Detail

15.10.2018

Jičín město pohádky

Jičín město pohádky

Výtvarné dílny v Jičíně.

Detail

15.10.2018

Adaptační pobyt

Adaptační pobyt

Žáci prvních ročníků na adaptačním pobytu v kempu Pecka.

Detail

15.10.2018

Slavnosti trubiček

Slavnosti trubiček

Výtvarná dílna v Hořicích.

Detail

25.09.2018

Výstava SochArt Technika

Výstava SochArt Technika

SPŠ kamenická a sochařská prezentuje žákovské práce žáků v Hradci Králové.

Detail

08.08.2018

Exteriéry

Exteriéry

Exteriéry školy

Detail