Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

15.01.2019

Řemeslo 4.0  1

Řemeslo 4.0 - Rok digitálního podnikání 2019

Budeme prezentovat zhotovení kamenicko-sochařského žákovského díla (od předlohy po finální výrobek) cestou skenování předlohy fotogrametrickým skenerem Atos s tvorbou mesh modelu, úpravy modelu formou freeform modelingu na pracovní stanici haptickým ramenem, přípravy obrábění CAD/CAM v softwaru Tebis a vizualizací obrábění v KUKA.SIM. Souběžně předvedeme i 3D tisk díla jako pomůcky pro ruční dotvoření díla sochařem.

Detail

11.01.2019

Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

- hodnocení talentové zkoušky - konané 7. 1. 2019 a 9. 1. 2019

Detail

08.01.2019

ples

131. Maturitní ples

- 4MRS pořádá 131. MATURITNÍ PLES - 1. února 2019 - od 19.00 hodin - DK Koruna Hořice - vstupenky na místě nebo v sekretariátě - sezení 150,- Kč, stání 120,- Kč

Detail

07.01.2019

Volná pracovní místa

- přijme pracovníky na dohled zahraničních žáků o sobotách, nedělích a prázdninách na domově mládeže - počátek práce v pátek od 16.00 hodin, ukončení v neděli v 15.00 hodin - práce v 8 hod. cyklech (fyzicky nenáročná, jedná se pouze o dohled) - nástup možný ihned. Informace: telefon 493 623 226, e-mail info@spsks.cz

Detail

04.01.2019

Sculptura technology 1

Sculptura technology

Informační zpravodaj ze školy

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2017/2018

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2017/2018.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

28.12.2018

Francouzští žáci

Francouzští žáci

- v průběhu pobytu vytvořili v areálu naší školy z pískovcových bloků klenební portál

Detail

10.12.2018

Přípravný kurz

Přípravný kurz

příprava žáků k talentové zkoušce

Detail

05.12.2018

Adventní trh v Hořicích

Adventní trh v Hořicích

Živý betlém v podání žáků SPŠKS Hořice.

Detail

21.11.2018

O ŠUTRÁCKOU KORUNU

O ŠUTRÁCKOU KORUNU

7. ročník naší školní soutěže - vyhlášení

Detail

13.11.2018

Sochařské portréty

Sochařské portréty

Galerie plastik v Hořicích.

Detail

31.10.2018

České století

České století

Oslavy 100 let republiky.

Detail