Obsah

Přípravný kurz

Sochařství

restaurátorství

Malba

Geotechnika

Architektura a stavitelství

 

Aktuality

03.10.2022

TRUTNOV - PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL

TRUTNOV - PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL

- Prezentace středních škol a zaměstnavatelů - 7. 10. 2022 a 8. 10. 2022 - prezentace naší školy - stánek číslo 1 - vedle hlavního vchodu

Detail

22.09.2022

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

- pro všechny vyučované obory 15. 10. 2022 12. 11. 2022 19. 11. 2022

Detail

22.09.2022

Přípravný kurz

Přípravný kurz

- k talentovým zkouškám pro uchazeče o studium - pro veřejnost 2.11., 9.11., 16.11., 23.11.2022 od 16.30 do 18.30 hodin

Detail

20.09.2022

TALENTOVÉ CENTRUM SUPŠSK Hořice

TALENTOVÉ CENTRUM SUPŠSK Hořice

kurzy - v budově školy - ZDARMA 1. Kurz 3D MODELOVÁNÍ 2. Kurz VIRTUÁLNÍ REALITY 3. Geologické setkání

Detail

29.08.2022

x

"Kumšt"

- výstava SUPŠ sochařské a kamenické v Hořicích v Galerii U Přívozu v Hradci Králové - výstava prodloužena do 7. října 2022

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

22.08.2022

Školní řád platný od 1. 9. 2022

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

29.09.2022

Erasmus+

Erasmus+

Erasmus+, Izvoare, Rumunsko 18.9.-27.9. 2022

Detail

09.09.2022

Exkurze oboru Geotechnika

Exkurze oboru Geotechnika

-břidlicový důl Svatoňovice (Budišov nad Budišovkou)

Detail

08.09.2022

"kumšt"

"kumšt"

-výstava žákovských prací v Hradci Králové

Detail

30.06.2022

Kámen Hořice 2022

Kámen Hořice 2022

-tradiční výstava kamene, kamenických výrobků, strojů, nářadí a technologií

Detail

11.04.2022

Velikonoční výzdoba

Velikonoční výzdoba

- na domově mládeže

Detail

06.04.2022

Exkurze Praha

Exkurze Praha

- odborná exkurze 4 RS

Detail