Obsah

xGeotechnika

Architektura a stavitelství

 

Sochařství

restaurátorství

Malba

 

 

Aktuality

28.06.2024

Volné pracovní místo

SUPŠSK Hořice hledá do školní jídelny pomocnou sílu – kuchařku na zkrácený pracovní úvazek (6 hodin) Bližší informace - M. Martinková, vedoucí školní jídelny, telefon: 606 690 286

Detail

25.06.2024

Informace pro žáky 1. ročníků

- nástup v novém školním roce 2024/2025

Detail

05.03.2024

140 LET

140 LET

založení SUPŠSK v Hořicích

Detail

17.04.2019

Školní automobil 1

Školní automobil

Kde je naše auto - tam jsme.

Detail

23.01.2019

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA" 1

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"

- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava - podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce.

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

22.08.2022

Školní řád platný od 1. 9. 2022

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

19.12.2023

Výsledky našich žáků

Výsledky našich žáků

- po 3 dnech školení v Blenderu

Detail

13.12.2023

Ocenění

Ocenění

- škola získala ocenění

Detail

01.11.2023

Španělsko

Španělsko

NÁVŠTĚVA ODBORNÝCH PEDAGOGŮ SUPŠKS HOŘICE NA STŘEDNÍ ŠKOLE EASA/ VALLADOLID/ ŠPANĚLSKO Escuela de Arte de Valladolid: EAVA

Detail

10.10.2023

ADAPTAČNÍ POBYT

ADAPTAČNÍ POBYT

- 1. ročníky technických oborů - Hejnice v Jizerských horách

Detail

09.10.2023

PRAHA

PRAHA

- exkurze žáků

Detail

15.09.2023

Městské muzeum a galerie Hořice

Městské muzeum a galerie Hořice

- v atriu Muzea jsou umístěny restaurované sochy Mořice Černila z ohradní zdi SUPŠ sochařské a kamenické v Hořicích

Detail