Obsah

Aktuality

17.09.2020

Provoz škol a školských zařízení vzhledem ke COVID-19

- nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 18. září 2020 - výuka ve škole probíhá dle rozvrhu - suplování

Detail

16.09.2020

PŘÍPRAVNÝ KURZ 1

PŘÍPRAVNÝ KURZ

- přípravný kurz k talentové zkoušce a pro veřejnost 21.10., 4.11., 11.11., 18.11. 25.11. vždy od 16.30 do 19.00 hodin

Detail

10.09.2020

x

KROUŽEK VIRTUÁLNÍ REALITY

Budeme se učit s programy, která vám dovolí manipulovat s objekty. Zábava s 3D brýlemi. 5. října od 17.00 hodin, 1x za 14 dní vždy v pondělí přihlášky: vondrousova@spsks.cz

Detail

16.08.2020

Změna názvu školy

Od 1. září 2020 se změnil název školy na: Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace

Detail

21.07.2020

Volné pracovní místo

SPŠ kamenická a sochařská Hořice hledá zaučenou kuchařku s nástupem od 24. 8. 2020. Bližší informace poskytne pí Martinková - telefon: 493 624 171, e-mail: jidelna@spsks.cz od 10. 8. 2020.

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2018/2019

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2018/2019.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

30.09.2020

Adaptační kurz

Adaptační kurz

- žáci 1. ročníků - Miletín

Detail

21.09.2020

Inspiromat

Inspiromat

- animační workshop

Detail

09.09.2020

MEZI - ČAS

MEZI - ČAS

školní výstava - Galerie U Přívozu, Hradec Králové

Detail

29.06.2020

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

- obhajoba praktických maturitních zkoušek

Detail

23.06.2020

Kašna

Kašna

- výroba kašny - Praha Stromovka

Detail

16.06.2020

Maturitní zkoušky 2020

Maturitní zkoušky 2020

- praktické maturitní zkoušky

Detail