Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

14.11.2019

Den otevřených dveří 1

Den otevřených dveří

22. 11. 2019 od 9.00 do 17.00 hodin 23. 11. 2019 od 9.00 do 16.00 hodin

Detail

14.11.2019

Přípravný kurz / malba - modelování 1

Přípravný kurz / kreslení - malba - modelování

Přípravné kurzy k talentovým zkouškám na umělecké obory: 31. 10., 7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11. 2019 od 16.30 do 19.00 hodin

Detail

07.11.2019

Virtuální realita - kurz  1

Virtuální realita - kurz

pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ 25. 11. 2019 od 17.00 hodin Zažijte ve virtuálu to, co v reálném světě nelze.......jak se učí na šutrárně.

Detail

27.06.2019

PROFESNÍ KVALIFIKACE / PŘÍPRAVNÉ KURZY + ZKOUŠKY

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 získala na základě zákona 179/2006 Sb. od Ministerstva průmyslu a obchodu certifikát jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace. Zajišťuje také přípravné kurzy pro vykonání zkoušky z uvedených profesních kvalifikací.

Detail

17.04.2019

Školní automobil 1

Školní automobil

Kde je naše auto - tam jsme.

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2018/2019

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2018/2019.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

19.11.2019

Benátky - Bienále umění - Itálie

Benátky - Bienále umění - Itálie

exkurze za uměním

Detail

19.11.2019

17. listopad

17. listopad

oslavy 17. listopadu na SPŠKS Hořice

Detail

14.11.2019

ZUŠ Lomnice nad Popelkou

ZUŠ Lomnice nad Popelkou

žákovské práce na půdě ZUŠ

Detail

12.11.2019

Svoboda slova

Svoboda slova

odhalení sochy u SVK v Hradci Králové

Detail

11.11.2019

Školní muzeum

Školní muzeum

Sbírka školních exemplářů

Detail

29.10.2019

Jakub Berdych

Jakub Berdych

- výstava v hořické Galerii plastik

Detail