Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

18.12.2018

PF 2019

PF 2019

KRÁSNÉ SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ ROK 2019

Detail

06.12.2018

Studenti architektury

kamenický “work-shop" pro studenty architektury z Liberce

Detail

06.12.2018

Francouzští žáci v Hořicích

- francouzští žáci tvoří na šutrárně již podruhé

Detail

21.11.2018

Škola firmě 2018 1

Škola firmě 2018

Škola byla nominována na ocenění ŠKOLA FIRMĚ 2018 za příkladnou přípravu žáků na budoucí povolání a za spolupráci se zaměstnavateli.

Detail

20.11.2018

Přijímací řízení - talentové zkoušky 1

Přijímací řízení - talentové zkoušky

1. termín 7. ledna 2019 od 8.00 hodin v budově školy 2. termín 9. ledna 2019 od 8.00 hodin v budově školy 10 - 15 kusů domácích prací přinést s sebou.

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2017/2018

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2017/2018.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

10.12.2018

Přípravný kurz

Přípravný kurz

příprava žáků k talentové zkoušce

Detail

05.12.2018

Adventní trh v Hořicích

Adventní trh v Hořicích

Živý betlém v podání žáků SPŠKS Hořice.

Detail

21.11.2018

O ŠUTRÁCKOU KORUNU

O ŠUTRÁCKOU KORUNU

7. ročník naší školní soutěže - vyhlášení

Detail

13.11.2018

Sochařské portréty

Sochařské portréty

Galerie plastik v Hořicích.

Detail

31.10.2018

České století

České století

Oslavy 100 let republiky.

Detail

25.10.2018

Návrhy pomníků

Návrhy pomníků

Klauzurní práce žáků: návrh výtvarně- architektonického řešení pomníku devatenácti padlým občanům města Lázně Bělohrad – části Prostřední Nová Ves.

Detail