Obsah

Den otevřených dveří

Sochařství

restaurátorstvíMalba

Geotechnika

Architektura a stavitelství

Aktuality

18.10.2021

Prezentace středních škol - Náchod

Prezentace středních škol - Náchod

- HIGH 3D TECHNOLOGIES

Detail

06.10.2021

x

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

UMĚLECKÉ OBORY 82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ 82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ 82-41-M/01 UŽITÁ MALBA TECHNICKÉ OBORY 21-42-M/01 GEOTECHNIKA 36-47-M/01 ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

Detail

05.10.2021

Přípravný kurz

Přípravný kurz

- přípravný kurz k talentové zkoušce - pro uchazeče i veřejnost 3., 10., 16. a 24. listopadu 2021 od 16.30 do 18.30 hodin

Detail

02.10.2021

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ 1

ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ

- nový vyučovaný obor s technickým zaměřením od září 2022 36-47-M/01 Stavebnictví - Architektura a stavitelství

Detail

02.09.2021

x

Technologie VIRTUÁLNÍ REALITY

- kroužek pro žáky 2. stupně ZŠ - zahájení v úterý 21. září 2021 od 17.00 hodin - bude probíhat každé úterý od 17.00 hodin - tvorba v prostoru VR, 3D skenování pomocí dronu, tisk prací na 3D tiskárnách, programování

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

28.08.2020

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

19.10.2021

Hudební večer

Hudební večer

- na domově mládeže

Detail

19.10.2021

Podzimní výzdoba

Podzimní výzdoba

- výzdoba domova mládeže

Detail

19.10.2021

Hasičský sbor KK v Hořicích

Hasičský sbor KK v Hořicích

- exkurze domova mládeže

Detail

18.10.2021

Prezentace středních škol

Prezentace středních škol

- Jičín

Detail

11.10.2021

Prezentace středních škol

Prezentace středních škol

- Trutnov

Detail

05.10.2021

Multimediální učebna

Multimediální učebna

- nově vybudovaná učebna

Detail