Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

15.01.2020

DOD

Dny otevřených dveří

Zveme všechny zájemce o technický obor GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene) k nám do školy.

Detail

10.01.2020

Přijímací řízení

- pro technický obor GEOTECHNIKA (Těžba a zpracování kamene)

Detail

08.01.2020

Virtuální realita - kurz 1

Virtuální realita - kurz

- každé pondělí od 17.00 do 19.00 hodin probíhá kurz VIRTUÁLNÍ REALITA - noví zájemci - kdykoliv se přijďte podívat - hlavní budova školy - vlevo - učebna v přízemí

Detail

17.12.2019

PF 2020 1

PF 2020

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2020

Detail

27.06.2019

PROFESNÍ KVALIFIKACE / PŘÍPRAVNÉ KURZY + ZKOUŠKY

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 získala na základě zákona 179/2006 Sb. od Ministerstva průmyslu a obchodu certifikát jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace. Zajišťuje také přípravné kurzy pro vykonání zkoušky z uvedených profesních kvalifikací.

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2018/2019

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2018/2019.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

16.01.2020

Florbal

Florbal

- krajské kolo

Detail

18.12.2019

Šutrácká koruna

Šutrácká koruna

VIII. ročník soutěže „O ŠUTRÁCKOU KORUNU“ 2019

Detail

17.12.2019

Virtuální realita

Virtuální realita

kurz pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ

Detail

17.12.2019

Velkobílovičtí vinaři

Velkobílovičtí vinaři

socha určená na vinice

Detail

28.11.2019

M - SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.

Betonárna Nový Bydžov - exkurze žáků technického oboru.

Detail

25.11.2019

Polsko

Polsko

zájezd - Osvětim, Vělička a Krakov

Detail