Obsah

Sochařství

restaurátorství

Malba

Geotechnika

Architektura a stavitelství

 

Aktuality

13.10.2022

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

UMĚLECKÉ OBORY - uzávěrka přihlášek 30. listopadu 2022 82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ (ŠVP - Sochařství) 82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ (ŠVP - Restaurování a konzervování  kamene) 82-41-M/01 UŽITÁ MALBA (ŠVP - Užitá malba)

Detail

20.09.2022

TALENTOVÉ CENTRUM SUPŠSK Hořice

TALENTOVÉ CENTRUM SUPŠSK Hořice

kurzy - v budově školy - ZDARMA 1. Kurz 3D MODELOVÁNÍ 2. Kurz VIRTUÁLNÍ REALITY 3. Geologické setkání

Detail

17.04.2019

Školní automobil 1

Školní automobil

Kde je naše auto - tam jsme.

Detail

23.01.2019

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA" 1

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"

- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava - podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce.

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

22.08.2022

Školní řád platný od 1. 9. 2022

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

30.11.2022

Městská knihovna Hořice

Městská knihovna Hořice

- návštěva v rámci českého jazyka a literatury

Detail

30.11.2022

První pomoc

První pomoc

- kurz první pomoci

Detail

28.11.2022

SUBTERRA CUP 2022

SUBTERRA CUP 2022

- florbalový turnaj dívek

Detail

14.11.2022

"Hlava na hlavě" - výstava/soutěž

"Hlava na hlavě" - výstava/soutěž

- výstava/soutěž

Detail

14.11.2022

Prezentace - Hradec Králové

Prezentace - Hradec Králové

- prezentace středních škol

Detail

02.11.2022

Tělesná výchova

Tělesná výchova

- seznámení s JÓGOU

Detail