Obsah

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Aktuality

19.07.2019

Provoz o prázdninách

Hlavní vchod je o prázdninách uzavřen. Vstup do budovy - bočním vchodem vpravo. Případné dotazy: E-mail: info@spsks.cz Telefon: 493 623 226 (případně 739 910 151)

Detail

15.07.2019

Komisionální zkoušky - 2. pololetí školního roku 2018/2019

- harmonogram doklasifikačních a opravných zkoušek

Detail

27.06.2019

Informace pro nové žáky

- zahájení školního roku 2019/20

Detail

27.06.2019

PROFESNÍ KVALIFIKACE / PŘÍPRAVNÉ KURZY + ZKOUŠKY

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 získala na základě zákona 179/2006 Sb. od Ministerstva průmyslu a obchodu certifikát jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikace. Zajišťuje také přípravné kurzy pro vykonání zkoušky z uvedených profesních kvalifikací.

Detail

17.04.2019

Školní automobil 1

Školní automobil

Kde je naše auto - tam jsme.

Detail

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2017/2018

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2017/2018.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

11.06.2019

Digitální sochařství

Digitální sochařství

prezentace děl sochaře M. Gabriela a studentů ateliéru figurativního sochařství na FaVU VUT v Brně, našich bývalých žáků.

Detail

04.06.2019

Muzeum Hořice

Muzeum Hořice

po rekonstrukci

Detail

04.06.2019

Nábřeží umělců 2019

Nábřeží umělců 2019

-přednáška ŔEKY-POTOKY-KALUŽE

Detail

04.06.2019

SochART

SochART

II. ročník výtvarně akčního setkání

Detail

14.05.2019

Běháme srdcem

Běháme srdcem

štafetový běh

Detail

15.04.2019

Výtvarné dílny

Výtvarné dílny

v Galerii plastik v rámci výstavy 135

Detail