Obsah

Sochařství

restaurátorstvíMalba

Geotechnika

Aktuality

02.09.2021

x

Technologie VIRTUÁLNÍ REALITY

- kroužek pro žáky 2. stupně ZŠ - zahájení v úterý 21. září 2021 od 17.00 hodin - bude probíhat každé úterý od 17.00 hodin - tvorba v prostoru VR, 3D skenování pomocí dronu, tisk prací na 3D tiskárnách, programování

Detail

30.08.2021

HOME OFFICE - výstava žákovských prací v Hradci Králové

HOME OFFICE

- výstava žákovských prací v Hradci Králové - vernisáž výstavy 2. 9. 2021 v 17.00 hodin - výstava potrvá do 30. 9. 2021

Detail

17.04.2019

Školní automobil 1

Školní automobil

Kde je naše auto - tam jsme.

Detail

23.01.2019

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA" 1

"FAKULTNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA"

- uzavření rámcové smlouvy o spolupráci s Hornicko-geologickou fakultou, VŠB - TU Ostrava - podpora kvality vzdělávání s cílem zvýšit uplatnění absolventů na trhu práce.

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

28.08.2020

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

11.05.2021

Geologie

Geologie

- sbírka kamenů v novém

Detail

25.02.2021

TechKam - fiktivní firma

TechKam - fiktivní firma

- v rámci projektu KOMPETENCE 4.0

Detail

25.02.2021

Multimediální učebna

Multimediální učebna

- projekt KOMPETENCE 4.0

Detail

05.01.2021

Projekt v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“

Projekt v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“

- nové technologie přináší i návrat kamenického řemesla – aneb 2 v 1 oboru

Detail

09.10.2020

Nadstandartní výuka tvorby 3D objektů a prostředí ve 3D Blender

Nadstandartní výuka tvorby 3D objektů a prostředí ve 3D Blender

- výuka ve škole

Detail

06.10.2020

Tady, teď...nic

Tady, teď...nic

vernisáž výstavy MgA. L. Jezbery v Galerii plastik

Detail