Obsah

Aktuality

27.05.2020

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY  2

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY

Průběžně doplňováno a aktualizováno: DOPIS ŽÁKŮM - 2. pololetí školního roku 2019/20 - 1. - 3. ročníky - pokračuje výuka online - opatření pro vstup do budovy - období po 11. 5. 2020 - VYHLÁŠKA o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Detail

15.05.2020

výběrové řízení - nabídka zaměstnání

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice vypisuje výběrové řízení na vedoucího pedagoga oboru 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ (ŠVP Architektura a stavitelství). - odborné vedení nového směru na škole zaměřeného na architekturu a stavitelství Předpoklady : - VŠ vzdělání stavebního směru - praxe ve stavebnictví - znalost stavebních a architektonických softwarů AutoCad, AutoCad ReVit Architecture - pedagogické schopnosti

Detail

06.05.2020

Přijímací zkoušky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- zvláštní pravidla v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 - časový rozvrh konání písemných testů JPZ

Detail

06.05.2020

Maturitní zkoušky

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Didaktický test (matematika, anglický jazyk) – 1. června 2020 Didaktický test (český jazyk a literatura) – 2. června 2020 Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit neproběhne. Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek. Harmonogram ústních maturitních zkoušek.

Detail

22.04.2020

Mimořádné opatření o uzavření škol

s účinností od 20. dubna 2020

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

08.08.2018

Výroční zpráva 2018/2019

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2018/2019.

Stáhnout

08.08.2018

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

08.08.2018

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

25.05.2020

RESTAUROVÁNÍ SOCH

RESTAUROVÁNÍ SOCH

Z OHRADNÍ ZDI HOŘICKÉ KAMENOSOCHAŘSKÉ ŠKOLY

Detail

26.03.2020

Tiskne celé Česko

Tiskne celé Česko

- 3D tisk ochranných štítů

Detail

02.03.2020

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik

Pec pod Sněžkou - chata Javorka

Detail

26.02.2020

Maturitní ples

Maturitní ples

UNDERGROUND

Detail

13.02.2020

Řemesla živě 2020

Řemesla živě 2020

na Novoměstské radnici v Praze.

Detail

28.01.2020

Ohňostroj

Ohňostroj

ročníková práce - 3. ročník GEOTECHNIKA

Detail