Obsah

Prijimaci zkousky - technicke obory 2023Geotechnika

Architektura a stavitelství

Sochařství

restaurátorství

Malba

 

 

 

Aktuality

20.03.2023

"INSTANTNÍ VÝSTAVA"

"INSTANTNÍ VÝSTAVA"

- studentská výstavy v Hradci Králové

Detail

31.01.2023

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2023/2024

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (ŠVP - Těžba a zpracování kamene) 36-47-M/01 STAVEBNICTVÍ (ŠVP - Architektura a stavitelství)

Detail

23.01.2023

Pracovní místo

SUPŠ sochařská a kamenická, Hořice, p.o., přijme na poloviční úvazek POMOCNOU SÍLU DO ŠKOLNÍ JÍDELNY - nástup od 1.2.2023 - bližší informace na tel.č. 493 624 171, pí Martinková, e-mail: martinkova@supssk.cz

Detail

16.12.2022

PF 2023

PF 2023

PF 2023

Detail

17.04.2019

Školní automobil 1

Školní automobil

Kde je naše auto - tam jsme.

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

22.08.2022

Školní řád platný od 1. 9. 2022

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

15.03.2023

Exkurze 3K

Exkurze 3K

- provoz ve Zkušebně kamene a kameniva v Hořicích

Detail

25.01.2023

Olympiáda dětí a mládeže 2023

Olympiáda dětí a mládeže 2023

- divácká účast žáků technických oborů

Detail

24.01.2023

Olympiáda dětí a mládeže 2023

Olympiáda dětí a mládeže 2023

- 20.ročník

Detail

16.12.2022

SUBTERRA CUP 2022

SUBTERRA CUP 2022

- florbalový turnaj chlapců - KÁMEN NENÍ KOKOS

Detail

12.12.2022

ŠKOLA FIRMĚ, FIRMA ŠKOLE

ŠKOLA FIRMĚ, FIRMA ŠKOLE

- oceňování vzájemné výrazné spolupráce firem a středních škol Královéhradeckého kraje

Detail

30.11.2022

Městská knihovna Hořice

Městská knihovna Hořice

- návštěva v rámci českého jazyka a literatury

Detail