Obsah

x

Přípravný kurz

Sochařství

restaurátorství

Malba

Geotechnika

Architektura a stavitelství

Aktuality

18.09.2023

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

- prezentace středních škol a zaměstnavatelů - naše škola u stánku č. 1

Detail

14.09.2023

Volné pracovní místo

Uklízečka Domova mládeže při Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické, Hořice p. o.

Detail

13.09.2023

x

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

- pro umělecké i technické obory: pátek    20. 10. 2023 od 13.00 do 19.00 hodin sobota   11. 11. 2023 od 9.00 do 16.00 hodin pátek    24. 11. 2023 od 13.00 do 19.00 hodin - pro technické obory: pátek    12. 1. 2024 od 9.00 do 16.00 hodin sobota  13. 1. 2024 od 9.00 do 16.00 hodin

Detail

07.09.2023

x

PŘÍPRAVNÝ KURZ

- k talentovým zkouškám

Detail

04.09.2023

Volné pracovní místo

Vychovatel Domova mládeže při Střední uměleckoprůmyslové škole sochařské a kamenické, Hořice p.o.

Detail

O škole

ŠkolaŠkola se nachází v Hořicích v Podkrkonoší. Leží na ose Praha – Jíčín – Hradec Králové. Patří mezi nejstarší instituce v Evropě a možnosti, kterými z hlediska školení disponuje, jsou v dnešních podmínkách unikátní. Areál školy má mnoho předností. První z nich je rozloha. Budova školy byla postavena speciálně pro účely odborného sochařského školení a celý areál byl tomuto záměru přizpůsoben. Areál tvoří hlavní budova školy, dílny a ateliéry. V hlavní budově je zajišťována výuka teoretických předmětů, všeobecně vzdělávacího základu a odborných teoretických předmětů. Jsou zde tři nově vybavené počítačové učebny pro výuku počítačové grafiky, jazyků, 3D modelování i odborných oborových předmětů.

Interiér školyV dílnách a ateliérech probíhá praktická výuka žáků. Pro každý z oborů je vyčleněna část prostorů dílen, sochařských a malířských ateliérů a modeloven. Sochaři, restaurátoři a technici mají k dispozici venkovní krytá pracoviště pro zpracovávání kamene, dále využívají sádrovnu a halu s technikou pro zpracování kamene, kamenořez atd. Obor geotechnika má k dispozici učebny vybavené pro odborné školení, jejich součástí jsou například laboratoře a rýsovny. Do nedávné doby byl součástí školy i tzv. poloprovoz, sloučené pracoviště, kde zaměstnanci přímo v komplexu pracovali na kamenických zakázkách. Studenti byli s odbornou praxí v každodenním kontaktu. Vzhledem k modernizaci areálu byl poloprovoz rozpuštěn. Na jeho místě bylo umístěno nové robotizované pracoviště, které respektuje současné trendy ve způsobu zpracování a tvorby kamenných prvků. V areálu školy sídlí i Státní zkušebna kamene, s níž škola úzce spolupracuje, žáci si v rámci výuky doplňují teoretické poznatky ukázkou z praxe.

Ojedinělou součástí majetku školy je i Masarykova galerie plastik, která disponuje početným depozitem sochařských děl. Část jejích sbírek náleží do fondu Galerie plastik v Hořicích. V majetku školy je i velmi početná a unikátní sbírka sádrových odlitků, reprezentujících téměř všechny etapy světového sochařství.

Katalog školy
Historie školy

Dokumenty

21.06.2019

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Stáhnout

22.08.2022

Školní řád platný od 1. 9. 2022

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

Stáhnout

Fotogalerie

23.08.2023

ISLAND

ISLAND

- 18 denní studijní stáž

Detail

15.06.2023

Bruno Paul v Pardubicích

Bruno Paul v Pardubicích

- 1. ročník Geotechniků na exkurzi

Detail

09.06.2023

Exkurze Praha

Exkurze Praha

- exkurze na ražbu metra v Praze - firma Subterra, s.r.o.

Detail

08.06.2023

Maturity

Maturity

- obor Konzervátorství a restaurátorství

Detail

08.06.2023

Maturity

Maturity

- obor Kamenosochařství

Detail

08.06.2023

Maturity

Maturity

- obor Užitá malba

Detail