Obsah

Umělecké obory

82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01 UŽITÁ MALBA

Výsledky přijímacího řízení  pro školní rok 2020/2021 - 2. kolo

 

Výsledky přijímacího řízení  pro školní rok 2020/2021 - 1. kolo 

Hodnocení talentových zkoušek 6. 1. 2020 a 8. 1. 2020

 

 

Technický obor

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (těžba a zpracování kamene)