Obsah

Umělecké obory

82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01 UŽITÁ MALBA

Výsledky talentových zkoušek 2. kolo 

Výsledky talentových zkoušek 1. kolo 

 

Technický obor

21-42-M/01 GEOTECHNIKA 

Rozhodnutí - výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 - 2. kolo

Rozhodnutí - výsledky přijímacího řízení