Obsah

Umělecké obory

82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ

82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ

82-41-M/01 UŽITÁ MALBA

Hodnocení talentových zkoušek 6. 1. 2020 a 8. 1. 2020

 

 

Technický obor

21-42-M/01 GEOTECHNIKA (těžba a zpracování kamene)