Obsah

Bakaláři
 
 
Jste rodič a hledáte informace o studiu Vašeho dítěte, našeho žáka?
Škola, třídní učitelé i samotní pedagogové poskytují informace o studiu jednotlivých žáků na základě dotazu, telefonátu nebo osobní návštěvy. Bakaláři - přímá kontrola hodnocení přes internetové stránky školy. Aplikace umožňuje přístup k zobrazování známek, rozvrhu a suplování, domácích úkolů, absence a dalších informací podobně jako ve webové aplikaci.
Výhody
-pohodlné ovládání – vytvořeno přímo pro Android 4.0 (a vyšší)
-bezplatné používání
-režim offline umožňuje žákům stáhnout data doma a pak ve škole prohlížet např. rozvrh a suplování i bez připojení k internetu
-uživatel může být na svém zařízení připojen bez opakovaného přihlašování
-pro rodiče pohodlné přepínání mezi účty více dětí i na různých školách
-rodiče mají možnost kdykoli denně (dle školního rozvrhu) konzultovat s učiteli jakékoli dotazy, připomínky a problémy vztahující se k výchovně vzdělávacímu procesu.
 
Zapomenuté heslo
Rodič klikne na položku  „zapomenuté heslo“
Systém ho vyzve k zadání e-mailové adresy a automaticky zašle přihlašovací údaje. Heslo si každý vytvoří sám.
V případě, že není e-mail zadaný ve školní databázi nebo je zadán chybně, je třeba se spojit se školou.  Podat žádost o doplnění nebo opravu údaje  e-mailové adresy na:  tel. č.: 493 623 226 nebo  e-mailem: info@supssk.cz 
 
Váš zájem nás těší a rádi s rodiči spolupracujeme a konzultujeme.