Obsah

Zprávy

#

„Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Královéhradeckém kraji“

-pro školní rok 2023/24
celý text

ostatní | 1. 10. 2023 | Autor: Mirka Šimbovská
#

Šablony I - Zlepšení kvality vzdělávání na SUPŠ sochařské a kamenické Hořice

Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby studentům ve škole. celý text

ostatní | 17. 5. 2023 | Autor: Mirka Šimbovská
#

Doučování žáků škol

Realizace investice 3.2.3 národního plánu obnovy celý text

ostatní | 14. 11. 2022 | Autor: Mirka Šimbovská
#

Kompetence 4.0

- projekt se zaměřuje na zlepšení postavení absolventů středních škol na trhu práce v česko-polském příhraničí v souvislosti s nutností posilování nově vzniklých kompetencí celý text

ostatní | 31. 8. 2022 | Autor: Mirka Šimbovská
x

Projekt v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“

- nové technologie přináší i návrat kamenického řemesla celý text

ostatní | 5. 1. 2021 | Autor: Mirka Šimbovská
DM

Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPSKS Hořice

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009462


celý text

ostatní | 23. 9. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská
RESTAUROVÁNÍ SOCH  1

RESTAUROVÁNÍ SOCH

Z OHRADNÍ ZDI HOŘICKÉ KAMENOSOCHAŘSKÉ ŠKOLY celý text

ostatní | 25. 5. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská
x

Digitální vzdělávání pedagogů SŠ pro efektivní výuku

Cílem aktivity je zajištění metodické i technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího programu pro vedení a pedagogické pracovníky škol. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská
šablony

ŠABLONY II

Zlepšení kvality vzdělávání na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské, Hořice
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014011 celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská

Restaurování soch Matěje Rejska a Paollo della Stely

"Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019" celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců

Navrhování konstrukcí a technologie zpracování kamene. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská

Modernizace dílen SPŠKS, Hořice

Číslo projektu: CZ.1.13/4.2.00/36.01283
ROP NUTS II Severovýchod celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská

Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002051
celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská

3D ROBOT

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0024 celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská

HIGH TECHNOLOGY – další vzdělávání v 3D technologii

Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.10/04.0024
Projekt je zaměřen na podporu profesního rozvoje pracovníků v oblasti projektantů, technologů, apod. celý text

ostatní | 13. 3. 2020 | Autor: Mirka Šimbovská