Obsah

Přihlašování k maturitní zkoušce

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince pro jarní zkušební období
  • 25. července pro podzimní zkušební období

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

Maturitní zkouška 2019/2020

Didaktický test (matematika, anglický jazyk) – 1. června 2020
Didaktický test (český jazyk a literatura) – 2. června 2020

V jarní zkušebním období ve společné části nekonají písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ

Přílohy_jednotné zkušební schéma

Výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období budou ředitelům škol zpřístupněny ve formě výpisů výsledků didaktických testů 8. června 2020. Ředitelé škol pak tyto výsledky předají žákům nejpozději následující pracovní den.

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK - JARO 2020

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická       3. 6. 2020 - 18. 6. 2020  
obory 82 ústní             22. 6. 2020 - 25. 6. 2020  
Tematické okruhy pro umělecké obory

 

82-42-M/01

KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby

praktická + ústní

 

82-41-M/16

KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

 

82-41-M/01

UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z AJ

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.

Veškeré obecné informace:  https://maturita.cermat.cz/

 

Zkušební maturitní komise
2020 jaro
obory    
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství R
82-41-M/16     Kamenosochařství S
82-41-M/01 Užitá malba M
     
Předseda maturitní komise Mgr. Pavel Hauer  
Místopředseda Mgr. Gabriela Myšková  
Třídní učitel Mgr. Karel Krátký  
      
předmět zkoušející přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Roxana Svobodová Mgr. Lenka Šulcová
Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk Ing. Markéta Zívrová
Dějiny výtvarné kultury     Mgr. Karel Krátký Mgr. Pavel Doskočil, akad.soch.
Technologie - obor R Mgr. Martina Hozová, akad.soch. MgA. Jan Pospíšil
Technologie - obor S MgA. Ladislav Jezbera Mgr. Martina Hozová, akad.soch.
Technologie - obor M MgA. Michaela Jezberová PhD. MgA. Ladislav Jezbera
     
Obhajoba praktické maturitní práce
Užitá malba MgA. Michaela Jezberová PhD. Mgr. Pavel Doskočil, akad.soch.
Konzervátorství a restaurátorství Mgr. Martina Hozová,akad.soch. MgA. Ladislav Jezbera
Kamenosochařství MgA. Ladislav Jezbera Ak. soch. Dagmar Štěpánková
     
     
V Hořicích 28. 5. 2020   Ing. Petr Malý
      ředitel školy