Obsah

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce  řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období
 
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2021.
 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek

praktická       

 

 
 

ústní             

 

 

Tematické okruhy pro umělecké obory

Hodnocení profilové části MZ

 

82-42-M/01

KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby

praktická + ústní

 

82-41-M/16

KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

 

82-41-M/01

UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z AJ

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.

Veškeré obecné informace:  https://maturita.cermat.cz/