Obsah

Termíny maturitních zkoušek - PODZIM 2019

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ

Kalendář - podzim 2019

Písemné zkoušky společné části MZ - PODZIM 2019:

Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická  
obory 82 ústní               17. září 2019  
Tematické okruhy pro umělecké obory
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

 

Zkušební maturitní komise

obory    
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství R
82-41-M/16     Kamenosochařství S
82-41-M/01 Užitá malba M
     
Předseda maturitní komise Ak.mal. Jaroslav Šindelář  
Místopředseda Mgr. Gabriela Myšková  
Třídní učitel Mgr. Miroslav Šperk  
     
předmět zkoušející přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Blanka Dočekalová Mgr. Roxana Svobodová
Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk Mgr. Blanka Dočekalová
Dějiny výtvarné kultury Mgr. Karel Krátký Mgr. Pavel Doskočil, akad.soch.
Technologie - obor R Mgr. Martina Hozová, akad.soch. Mgr. Iva Mádlová
Technologie - obor S MgA. Ladislav Jezbera Mgr. Martina Hozová, akad.soch.
Technologie - obor M MgA. Michaela Jezberová PhD. MgA. Ladislav Jezbera
Obhajoba praktické maturitní práce  
Konzervátorství a restaurátorství Mgr. Martina Hozová, akad.soch. MgA. Ladislav Jezbera
Kamenosochařství MgA. Ladislav Jezbera Ak.soch. Dagmar Štěpánková
Užitá malba MgA. Michaela Jezberová PhD. Mgr. Pavel Doskočil, akad.soch.
     
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Veškeré obecné informace:  http://www.novamaturita.cz/