Obsah

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce  řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období
 
Didaktické testy se budou konat v období od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT do 15. ledna 2021.