Obsah

Všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit k maturitní zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu v podzimním zkušebním období 2019, musejí odevzdat přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy nejpozději do 25. června 2019

Termíny maturitních zkoušek - PODZIM 2019

 

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - JARO 2019

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
 
Termíny zkoušek praktická  12. 4. 2019 - 10. 5. 2019
obory 82 ústní             20. 5. 2019 - 24. 5. 2019

 

Tematické okruhy pro umělecké obory
 
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
     
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK - JARO 2019

Zkušební maturitní komise

obory    
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství R
82-41-M/16     Kamenosochařství S
82-41-M/01 Užitá malba M
     
Předseda maturitní komise Ak.mal. Jaroslav Šindelář  
Místopředseda Mgr. Gabriela Myšková  
Třídní učitel Mgr. Miroslav Šperk  
     
předmět zkoušející přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Blanka Dočekalová Mgr. Roxana Svobodová
Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk Mgr. Blanka Dočekalová
Dějiny výtvarné kultury Mgr. Karel Krátký Mgr. Pavel Doskočil, akad.soch.
Technologie - obor R Mgr. Martina Hozová, akad.soch. Mgr. Iva Mádlová
Technologie - obor S MgA. Ladislav Jezbera Mgr. Martina Hozová, akad.soch.
Technologie - obor M MgA. Michaela Jezberová PhD. MgA. Ladislav Jezbera
Obhajoba praktické maturitní práce  
Konzervátorství a restaurátorství Mgr. Martina Hozová, akad.soch. MgA. Ladislav Jezbera
Kamenosochařství MgA. Ladislav Jezbera Ak.soch. Dagmar Štěpánková
Užitá malba MgA. Michaela Jezberová PhD. Mgr. Pavel Doskočil, akad.soch.
     
obory    
21-42-M/01 Geotechnika K
     
Předseda maturitní komise Mgr. Eva Slámová  
Místopředseda Mgr. Gabriela Myšková  
Třídní učitel Ing. Petr Malý  
     
předmět zkoušející přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Blanka Dočekalová

Mgr. Roxana Svobodová

 

Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 1. dubna 2019.

Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Veškeré obecné informace:  http://www.novamaturita.cz/

 

 

Termíny maturitních zkoušek - PODZIM 2019