Obsah

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek
PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
 
Termíny zkoušek praktická  
obory 82 ústní             19. a 20.9.2018
Harmonogram ústních maturitních zkoušek
Tematické okruhy pro umělecké obory
 
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
     
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 
Termíny zkoušek praktická  
obory 21 ústní              
Tematické okruhy pro technický obor
21-42-M/01 GEOTECHNIKA  
povinné Stavba a provoz strojů ústní
  Blok odborných předmětů ústní
  (TT/TÚ, TZK/NKK)  
  Praktická zkouška praktická
 
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2018.
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Obecné informace najdete  www.novamaturita.cz