Obsah

Přihlašování k maturitní zkoušce

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 25. července 2020 pro podzimní zkušební období

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická         
obory 82 ústní               

Tematické okruhy pro umělecké obory

Hodnocení profilové části MZ

 

82-42-M/01

KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby

praktická + ústní

 

82-41-M/16

KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

 

82-41-M/01

UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z AJ

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.

Veškeré obecné informace:  https://maturita.cermat.cz/

 

Zkušební maturitní komise
2020 podzim
obory    
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství R
82-41-M/16     Kamenosochařství S
82-41-M/01 Užitá malba M
     
Předseda maturitní komise Mgr. Pavel Hauer  
Místopředseda Mgr. Gabriela Myšková  
Třídní učitel Mgr. Karel Krátký  
      
předmět zkoušející přísedící
Český jazyk a literatura Mgr. Roxana Svobodová Mgr. Lenka Šulcová
Anglický jazyk Mgr. Miroslav Šperk Ing. Markéta Zívrová
Dějiny výtvarné kultury     Mgr. Karel Krátký

Mgr. Pavel Doskočil, akad. soch.

Technologie - obor R Mgr. Martina Hozová,  akad. soch. MgA. Jan Pospíšil
Technologie - obor S MgA. Ladislav Jezbera Mgr. Martina Hozová,  akad. soch.
Technologie - obor M MgA. Michaela Jezberová PhD. MgA. Ladislav Jezbera
     
Obhajoba praktické maturitní práce
Užitá malba MgA. Michaela Jezberová PhD. Mgr. Pavel Doskočil, akad. soch.
Konzervátorství a restaurátorství Mgr. Martina Hozová,  akad. soch. MgA. Ladislav Jezbera
Kamenosochařství MgA. Ladislav Jezbera Ak. soch. Dagmar Štěpánková
     
     
V Hořicích 31. 7. 2020   Ing. Petr Malý, v. r.
      ředitel školy