Obsah

Sdělení MŠMT - termíny SČMZ - JARO 2019

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

1. 12. 2018 Nejzazší termín pro podání přihlášek žáků ředitelům škol k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období školního roku 2018/2019.

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (PUP MZ) musí spolu s přihláškou odevzdat řediteli školy i doporučení školského poradenského zařízení.

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - JARO 2019

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
 
Termíny zkoušek praktická   8. 4. 2019 - 29. 4. 2019
obory 82 ústní             20. 5. 2019 - 24. 5. 2019

 

Tematické okruhy pro umělecké obory
 
82-42-M/01 KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 
82-41-M/16 KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
     
82-41-M/01 UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní
 
Seznam literárních děl musí žák odevzdat do 31. března 2019.
Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.
Veškeré obecné informace:  http://www.novamaturita.cz/