Obsah

Přihlašování k maturitní zkoušce

 

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince pro jarní zkušební období
  • 25. června pro podzimní zkušební období

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

Maturita 2020 jaro - termíny

Maturita 2020 jaro - kalendář

Maturitní zpravodaj

 

JZS_jaro_2020_podrobné schéma_přílohy 1_7

JZS_jaro_2020_podrobné schéma_příloha 8

JZS_Sdělení MŠMT

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek 

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY
Termíny zkoušek praktická        6. 4. 2020 - 7. 5. 2020  
obory 82 ústní           18. 5. 2020 - 22. 5. 2020      
Tematické okruhy pro umělecké obory

 

82-42-M/01

KONZERVÁTORSTVÍ A RESTAURÁTORSTVÍ
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby

praktická + ústní

 

82-41-M/16

KAMENOSOCHAŘSTVÍ  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

 

82-41-M/01

UŽITÁ MALBA  
povinné Dějiny výtvarné kultury ústní
  Technologie ústní
  Praktická zkouška včetně obhajoby praktická + ústní

 

 

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z AJ

Seznam četby k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury

 

 

Průběžně budou informace k MZ aktualizovány.

Veškeré obecné informace:  https://maturita.cermat.cz/