Obsah

Ostatní zaměstnanci školy 493 623 226
Valentová Petra Bc. vedoucí ekonomického oddělení valentova@supssk.cz
Šimbovská Miroslava sekretářka ředitele simbovska@supssk.cz
Takáčová Jana mzdová účetní takacova@supssk.cz
Božková Lenka Bc. účetní bozkova@supssk.cz
     
Školní jídelna 493 624 171
Martinková Miroslava vedoucí ŠJ martinkova@supssk.cz
Hrušková Věra kuchařka  
Berná Jindra kuchařka  
Krejčová Marie pomocná kuchařka  
     
Provozní zaměstnanci 493 623 226
Luštinec Jan školník  
Šádek Josef údržbář  
Sýkorová Šárka uklizečka - škola  
Večeřová Marcela uklizečka - dílny  
Bozhidaieva Irina uklizečka - DM  
Samková Štefánie uklizečka - DM