Obsah

Ostatní zaměstnanci školy    
telefon:    493 623 226    
Davidová Marcela hospodářka davidova@spsks.cz
Šimbovská Miroslava sekretářka  simbovska@spsks.cz
Zvoníčková Marcela účetní zvonickova@spsks.cz
     
Školní jídelna    
telefon:    493 624 171    
e-mail:      jidelna@spsks.cz    
Martinková Miroslava vedoucí školní jídelny
Hrušková Věra kuchařka  
Kodešová Jindra kuchařka  
Nožičková Božena pomoc.kuchařka  
     
Domov mládeže    
telefon:    493 623 202 702 088 484  
e-mail:     dm@spsks.cz    
Vitíková Alexandra vedoucí vychovatelka
Horáček Ivan vychovatel   
Musilová Liběna vychovatelka  
Nosek Jan, Mgr. vychovatel   
     
Provozní zaměstnanci    
Čápová Marcela        uklizečka - DM  
Jarkovská Libuše         uklizečka - DM  
Večeřová Marcela uklizečka - dílny  
Samková Štefanie uklizečka - škola  
Šádek Josef údržbář  
Luštinec Jan školník