Obsah

Ostatní zaměstnanci školy    info@supssk.cz      telefon: 493 623 226

Davidová Marcela           hospodářka                    davidova@supssk.cz                         

Šimbovská Miroslava     sekretářka                      simbovska@supssk.cz

Takáčová Jana                 ekonomická prac.        takacova@supssk.cz

Valentová Petra                ekonomická prac.        valentova@supssk.cz

Zvoníčková Marcela        účetní                             zvonickova@supssk.cz

 

Školní jídelna                   jidelna@supssk.cz         telefon: 493 624 171 

Martinková Miroslava     vedoucí ŠJ                     martinkova@supssk.cz                   

Hrušková Věra                  kuchařka

Kodešová Jindra              kuchařka

Plchová Marie                   pomocná kuchařka

 

Provozní zaměstnanci   info@supssk.cz             telefon: 493 623 226

Luštinec Jan školník
Šádek Josef údržbář
Sýkorová Šárka uklizečka - škola
Večerová Marcela uklizečka - dílny
Podzimková Miroslava uklizečka - DM
Samková Štefánie uklizečka - DM