Obsah

Ostatní zaměstnanci školy    info@supssk.cz      telefon: 493 623 226

Davidová Marcela           hospodářka                    davidova@spsks.cz                         

Šimbovská Miroslava     sekretářka                      simbovska@spsks.cz

Zvoníčková Marcela        účetní                              zvonickova@spsks.cz

 

Školní jídelna                   jidelna@supssk.cz         telefon: 493 624 171 

Martinková Miroslava     vedoucí ŠJ                     martinkova@spsks.cz                   

Hrušková Věra                  kuchařka

Kodešová Jindra              kuchařka

Nožičková Božena           pomocná kuchařka

 

Domov mládeže             dm@supssk.cz                telefon: 493 624 202, 702 088 484

Vitíková Alexandra          vedoucí DM                   vitikova@spsks.cz                   

Horáček Ivan                    vychovatel

Musilová Liběna              vychovatelka

Nosek Jan Mgr.               vychovatel

 

Provozní zaměstnanci   info@supssk.cz             telefon: 493 623 226

Luštinec Jan                    školník

Šádek Josef                     údržbář

Sýkorová Šárka               uklizečka - škola

Večerová Marcela           uklizečka - dílny

Čápová Marcela              uklizečka - DM

Jarkovská Libuše            uklizečka - DM