Obsah

 
 
Rozpočtový výhled příspěvkových organizací školství pro roky 2019-2020 (§28, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), schváleno usnesením Rady KHK č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017.
Rok
2019 *
2020 *
ORG
395
 
PO školství zřízené Královéhradeckým krajem
SPŠKS Hořice
 
Vlastní výnosy hlavní činnost
2 379,477
2 293,987
Výnosy doplňková činnost
450,000
805,000
Vlastní výnosy celkem
2 829,477
3 098,987 
Náklady hlavní činnost
18 141,766
18 110,640
Náklady doplňková činnost
376,800
691,300
Náklady  celkem
18 518,566
18 801,940
Neinvest. příspěvky a dotace celkem (hlav. činnost)
15 762,289
15 816,653
Výsledek hospodaření (doplňk. činnost)    
73,200
113,700
Investiční dotace a příspěvky
0,000
0,000
* částky v tis. Kč

 
Zpracování osobních údajů
Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.
Správce OÚ: 
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice
Sídlo: Husova 675, 508 01 Hořice
IČ: 60116871
DS: jqv5su6
Telefon: 493 623 226
E-mail: info@spsks.cz
Pověřenec pro OÚ: 
Michal Rozum, DiS
Sukorady 1, 508 01 Hořice
IČ: 07129360
Telefon: 731 328 141
E-mail: rozummich@email.cz

Řády

Dílenský řád

OS_1_2013_Dílenský řád.pdf Staženo: 16x | 30.08.2019

Koncepce školy

koncepce rozvoje a řízení školy

OS_2_2018_Koncepce školy.pdf Staženo: 17x | 30.08.2019

Organizační řád

upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy.

OR_2018_ORGANIZAČNÍ ŘÁD.pdf Staženo: 266x | 21.06.2019

Provozní řád - tělocvična

ON_1_2005_Tělocvična - provozní řád.pdf Staženo: 14x | 30.08.2019

Školní řád

dle školského zákona, vymezuje výkon základních práv a povinností žáků školy. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými a jinými pracovníky.

OS_2_2019 ŠKOLNÍ ŘÁD.pdf Staženo: 1264x | 30.08.2019

Zprávy

Inspekční zpráva

z poslední návštěvy České školské inspekce.

Inspekční zpráva 2019.pdf Staženo: 1192x | 21.06.2019

Výroční zpráva 2017/2018

SPŠ kamenická a sochařská Hořice, Husova 675 – školní rok 2017/2018.

Výroční zpráva_2017_2018.pdf Staženo: 1285x | 23.08.2019

Stránka

  • 1