Obsah

Mgr. Blanka Dočekalová 

x

Zařazení: učitel

 

Vyučuje předměty:  

Anglický jazyk

Konverzace v anglickém jazyce

Český jazyk a literatura

Tělesná výchova

 

Telefon:  

493 623 226

 

E-mail:  

docekalova@supssk.cz