Obsah

Mgr. Roxana Svobodová  

x

Zařazení: učitel, výchovná poradkyně

 

Vyučuje předměty:  

Český jazyk a literatura

Ekonomika

Figurální kreslení

Tělesná výchova

Základy ekologie

 

Telefon:  

493 623 226

 

E-mail:  

svobodova@spsks.cz