Obsah

Ing. Emil Ruml 

x

Zařazení: učitel

 

Vyučuje předměty:  

Elektrotechnika

Informační a komunikační technologie

Praxe

Stavba a provoz strojů

Technická dokumentace

Technologie těžby

 

Telefon:  

493 623 226

 

E-mail:  

ruml@supssk.cz